Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2024-05-29 / Termin składania ofert: 2024-06-17
 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2024 r.
   Data ogłoszenia: 2024-05-23 / Termin składania ofert: 2024-06-10
 Budowa budynku opiekuńczo - mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grudna Kępska w systemie zaprojektuj - wybuduj
   Data ogłoszenia: 2024-05-15 / Termin składania ofert: 2024-06-03
 Renowacja i odtworzenie północnego odcinka murów obronnych z drewnianą galerią i odbudową przypór odcinka zachodniego ? etap I
   Data ogłoszenia: 2024-05-10 / Termin składania ofert: 2024-05-20
 Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Binarowa
   Data ogłoszenia: 2024-05-09 / Termin składania ofert: 2024-05-24
 Przebudowa i rozbudowa istniejącego żłobka w Bieczu w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w systemie zaprojektuj ? wybuduj.
   Data ogłoszenia: 2024-04-22 / Termin składania ofert: 2024-04-24
 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę 96 szt. kompostowników na odpady biodegradowalne z tworzywa sztucznego o pojemności 720 l w ramach programu "Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie Gminy Biecz w kompostowniki przydomowe"
   Data ogłoszenia: 2024-04-17 / Termin składania ofert: 2024-05-06
 Remont i renowacja attyki Domu z Basztą etap I
   Data ogłoszenia: 2024-04-15 / Termin składania ofert: 2024-04-30
 Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj
   Data ogłoszenia: 2024-04-05 / Termin składania ofert: 2024-04-22
 Remont drogi gminnej nr 270008K na odcinku I w km 0+010- 0+040, na odcinku II w km 0+360-1+330 w miejscowości Binarowa , Gmina Biecz.
   Data ogłoszenia: 2024-04-03 / Termin składania ofert: 2024-04-18
 Modernizacja drogi gminnej ?Kolonia Górna? w Libuszy o długości 340 mb.
   Data ogłoszenia: 2024-03-18 / Termin składania ofert: 2024-04-03
 Przebudowa i rozbudowa istniejącego żłobka w Bieczu w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w systemie zaprojektuj ? wybuduj.
   Data ogłoszenia: 2024-03-14 / Termin składania ofert: 2024-04-02
 Remont drogi gminnej nr 270011K w km 0+140- 1+385 w miejscowości Binarowa, Gmina Biecz..
   Data ogłoszenia: 2024-03-08 / Termin składania ofert: 2024-03-25
 Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka w systemie zaprojektuj ? wybuduj.
   Data ogłoszenia: 2024-02-29 / Termin składania ofert: 2024-03-19
 Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj.
   Data ogłoszenia: 2024-02-28 / Termin składania ofert: 2024-03-14
 Wzmocnienie efektywności energetycznej zabytkowego budynku dawnej szkoły ludowej w Binarowej, będącego centrum aktywności lokalnej
   Data ogłoszenia: 2024-02-27 / Termin składania ofert: 2024-03-15
 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2024-02-13 / Termin składania ofert: 2024-02-29
 Przebudowa i rozbudowa istniej?cego ??obka w Bieczu w celu zwi?kszenia liczby miejsc opieki nad dzie?mi do lat 3 w systemie zaprojektuj wybuduj
   Data ogłoszenia: 2024-01-04 / Termin składania ofert: 2024-01-12
 Dostawa materialów biurowych
   Data ogłoszenia: 2024-01-03 / Termin składania ofert: 2024-01-08
 Zaproszenie dostawa druków
   Data ogłoszenia: 2023-12-21 / Termin składania ofert: 2023-12-28
 Zaproszenie ?rodki czysto?ci
   Data ogłoszenia: 2023-12-14 / Termin składania ofert: 2023-12-22
 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Biecz w 2024 roku.
   Data ogłoszenia: 2023-12-13 / Termin składania ofert: 2023-12-19
 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biecz i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.
   Data ogłoszenia: 2023-12-13 / Termin składania ofert: 2023-12-19
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w 2024 roku.
   Data ogłoszenia: 2023-10-11 / Termin składania ofert: 2023-10-26
 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Biecz ze środków własnych w 2023 r.
   Data ogłoszenia: 2023-10-02 / Termin składania ofert: 2023-10-17
 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Biecz w ramach Funduszy So?eckich 2023 r.
   Data ogłoszenia: 2023-10-02 / Termin składania ofert: 2023-11-02
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz w 2024 roku.
   Data ogłoszenia: 2023-09-14 / Termin składania ofert: 2023-09-29
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Binarowa polegaj?ca na budowie ?cie?ki pieszo- rowerowej w km 6+086,77-6+186,77
   Data ogłoszenia: 2023-08-23 / Termin składania ofert: 2023-09-07
 Remont drogi gminnej nr 270038K w km 0+000,00- 0+610,00 w miejscowosci Grudna Kępska , Gmina Biecz.
   Data ogłoszenia: 2023-08-11 / Termin składania ofert: 2023-08-21
 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanych ZRID polegających na budowie chodników/scieżek pieszo- rowerowych na terenie gminy Biecz, cz??? 2.
   Data ogłoszenia: 2023-08-11 / Termin składania ofert: 2023-09-12
 Udzielenia Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokosci 4 542 000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty wczesniej zaciągniętych kredytów i obligacji oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
   Data ogłoszenia: 2023-08-08 / Termin składania ofert: 2023-08-23
 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2023 r.
   Data ogłoszenia: 2023-07-10 / Termin składania ofert: 2023-07-18
 Dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Dostawa stacji roboczych.
   Data ogłoszenia: 2023-07-10 / Termin składania ofert: 2023-07-18
 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanych ZRID polegaj?cych na budowie chodników/?cie?ek pieszorowerowych na terenie gminy Biecz.
   Data ogłoszenia: 2023-06-12 / Termin składania ofert: 2023-06-22
 Dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Dostawa stacji roboczych
   Data ogłoszenia: 2023-05-30 / Termin składania ofert: 2023-06-05
 Budowa wiaty, placu zabaw, elementów ma?ej architektury, a tak?e miejsc parkingowych i chodników w celu utworzenia miejsca rekreacji dla okolicznych mieszka?ców
   Data ogłoszenia: 2023-05-12 / Termin składania ofert: 2023-05-24
 Dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Dostawa stacji roboczych.
   Data ogłoszenia: 2023-05-08 / Termin składania ofert: 2023-05-16
 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowicach
   Data ogłoszenia: 2023-04-24 / Termin składania ofert: 2023-05-05
 Dostawa mebli i drobnego wyposażenia w ramach realizacji zadania ”Biecki Jarmark Kultury"
   Data ogłoszenia: 2023-04-05 / Termin składania ofert: 2023-04-24
 Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074- 1+764, na odcinku II w km 1+782-1+877, na odcinku III w km 1+911-3+200 w miejscowo?ci Ro?nowice, Gmina Biecz
   Data ogłoszenia: 2023-03-31 / Termin składania ofert: 2023-04-12
 Dostawa podestów drewnianych w ramach realizacji zadania
   Data ogłoszenia: 2023-03-10 / Termin składania ofert: 2023-03-22
 Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego w ramach realizacji zadania ”Biecki Jarmark Kultury”.
   Data ogłoszenia: 2023-02-15 / Termin składania ofert: 2023-02-24
 Dostawa nagłośnienia sceny mobilnej oraz nagłośnienia sali wielofunkcyjnej w ramach realizacji zadania „Biecki Jarmark Kultury”.
   Data ogłoszenia: 2023-01-10 / Termin składania ofert: 2023-01-17
 Dostawa drukow do Urzedu miejskiego w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2023-01-03 / Termin składania ofert: 2023-01-09
 Dostawa materialów biurowych dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biecz.
   Data ogłoszenia: 2022-12-22 / Termin składania ofert: 2022-12-30
 Dostawa srodków czystosci dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biecz w 2023 roku.
   Data ogłoszenia: 2022-12-16 / Termin składania ofert: 2022-12-27
 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Biecz w 2023
   Data ogłoszenia: 2022-12-12 / Termin składania ofert: 2022-12-16
 Zapytanie ofertowe: Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesylek pocztowych dla potrzeb Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz MGOPS
   Data ogłoszenia: 2022-11-29 / Termin składania ofert: 2022-12-07
 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".
   Data ogłoszenia: 2022-11-18 / Termin składania ofert: 2022-11-28
 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Biecz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023
   Data ogłoszenia: 2022-10-31 / Termin składania ofert: 2022-11-15
 Modernizacja drogi gminnej „Wilczak” nr 270027K w Strzeszynie o długości 330 m.
   Data ogłoszenia: 2022-10-26 / Termin składania ofert: 2022-11-16
 „Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenie Gminy Biecz” (Promesa nr Edycja2/2021/6562/PolskiLad)
   Data ogłoszenia: 2022-10-25 / Termin składania ofert: 2022-11-15
 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Biecz (Promesa NR Edycja2/2021/6551/PolskiLad)
   Data ogłoszenia: 2022-10-12 / Termin składania ofert: 2022-11-14
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz w 2023 roku.
   Data ogłoszenia: 2022-10-05 / Termin składania ofert: 2022-10-21
 Dostawa wyposa?enia muzycznego w ramach realizacji zadania „Biecki Jarmark Kultury”.
   Data ogłoszenia: 2022-10-05 / Termin składania ofert: 2022-10-14
 Dostawa sprzętu RTV, komputerowego w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury"
   Data ogłoszenia: 2022-09-20 / Termin składania ofert: 2022-09-28
 Dostawa używanego samochodu ciężarowego asenizacyjnego z nową zabudową (zbiornikiem asenizacyjnym)
   Data ogłoszenia: 2022-09-20 / Termin składania ofert: 2022-09-28
 Dostawa wyposażenia eventowego w ramach realizacji zadania "Biecki Jarmark Kultury";
   Data ogłoszenia: 2022-09-13 / Termin składania ofert: 2022-09-20
 Zapytanie ofertowe - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - Diagnoza cyberbezpieczeństwa
   Data ogłoszenia: 2022-08-31 / Termin składania ofert: 2022-09-08
 Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Rożnowice.
   Data ogłoszenia: 2022-08-10 / Termin składania ofert: 2022-08-18
 Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Rożnowice.
   Data ogłoszenia: 2022-08-05 / Termin składania ofert: 2022-08-22
 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2022 r.
   Data ogłoszenia: 2022-08-01 / Termin składania ofert: 2022-08-16
 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy;(Promesa nr 01/2021/7560/PolskiLad)
   Data ogłoszenia: 2022-07-29 / Termin składania ofert: 2022-08-16
 Zaprojektowanie i wykonanie 5 dedykowanych oświetleń przejść dla pieszych w ciągu DK 28 na terenie Gminy Biecz; w ramach zadania "Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Sącz";
   Data ogłoszenia: 2022-07-28 / Termin składania ofert: 2022-08-09
 Dostawa wyposazenia w ramach realizacji zadania
   Data ogłoszenia: 2022-07-14 / Termin składania ofert: 2022-07-29
 Renowacja cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2022-07-12 / Termin składania ofert: 2022-07-27
 2022/BZP 00250385/01 „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz” (Promesa nr 01/2021/7559/PolskiLad)
   Data ogłoszenia: 2022-06-30 / Termin składania ofert: 2022-07-15
 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz (Promesa nr 01/2021/7560/PolskiLad)
   Data ogłoszenia: 2022-06-01 / Termin składania ofert: 2022-07-11
 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 4 934 760,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
   Data ogłoszenia: 2022-05-19 / Termin składania ofert: 2022-05-27
 Dostawa zamiatarko - odsniezarki spalinowej z napedem w ramach realizacji zadania Biecki Jarmark Kultury.
   Data ogłoszenia: 2022-04-28 / Termin składania ofert: 2022-05-10
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zada? z zakresu gospodarki wodno ?ciekowej w Gminie Biecz.
   Data ogłoszenia: 2022-04-12 / Termin składania ofert: 2022-05-04
 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Gminy Biecz - Etap I.
   Data ogłoszenia: 2022-04-08 / Termin składania ofert: 2022-04-29
 „Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowo?ci Biecz, Gmina Biecz”
   Data ogłoszenia: 2022-03-08 / Termin składania ofert: 2022-03-14
 Zapytanie ofertowe: Konserwacja oswietlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Biecz w 2022 roku.
   Data ogłoszenia: 2022-02-18 / Termin składania ofert: 2022-02-28
 Wykonanie dokumentacji (ZRID) na budowę ronda na DW 980 wraz z dokumentację dróg gminnych: ul. Polna , ul. Przedmieście Dolne w Bieczu.
   Data ogłoszenia: 2022-01-25 / Termin składania ofert: 2022-01-28
 Zapytanie ofertowe: Dostawa druków dla Urz?du Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych gminy Biecz w 2022 roku.
   Data ogłoszenia: 2021-12-31 / Termin składania ofert: 2022-01-10
 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących "Modernizacji infrastruktury drogowej polegającej na remontach dróg na terenie Gminy Biecz" - Etap 2
   Data ogłoszenia: 2021-12-22 / Termin składania ofert: 2021-12-29
 Zapytanie ofertowe: Dostawa srodków czystosci dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych gminy Biecz w 2022 roku.
   Data ogłoszenia: 2021-12-21 / Termin składania ofert: 2021-12-28
 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2021-12-16 / Termin składania ofert: 2021-12-23
 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie audytu wewnętrznego
   Data ogłoszenia: 2021-12-13 / Termin składania ofert: 2021-12-21
 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2022 r.
   Data ogłoszenia: 2021-12-06 / Termin składania ofert: 2021-12-15
 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowy i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bieczu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu w 2022 roku.
   Data ogłoszenia: 2021-11-29 / Termin składania ofert: 2021-12-07
 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących "Modernizacji infrastruktury drogowej polegającej na remontach dróg na terenie Gminy Biecz" - Etap 1
   Data ogłoszenia: 2021-11-17 / Termin składania ofert: 2021-11-25
 Wykonanie multimedialnej ekspozycji muzealnej w turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz Świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz – Bardejów
   Data ogłoszenia: 2021-11-10 / Termin składania ofert: 2021-11-25
 Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Na Patrzyka” w m. Korczyna o długości 130 m
   Data ogłoszenia: 2021-10-22 / Termin składania ofert: 2021-11-24
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz w 2022 roku.
   Data ogłoszenia: 2021-10-22 / Termin składania ofert: 2021-11-02
 Zapytanie ofertowe: Wykonanie multimedialnej ekspozycji muzealnej w turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz Swietej sprawiedliwosci na karpackich szlakach beskidników Biecz – Bardejów
   Data ogłoszenia: 2021-10-01 / Termin składania ofert: 2021-10-08
 Zapytanie ofertowe: Wykonanie filmu animowanego na potrzeby ekspozycji muzealnej w turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz ?wi?tej sprawiedliwo?ci na karpackich szlakach beskidników Biecz – Bardejów”
   Data ogłoszenia: 2021-09-24 / Termin składania ofert: 2021-10-04
 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 270009K „Zielona Ulica ” w Binarowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (ZRID)
   Data ogłoszenia: 2021-09-07 / Termin składania ofert: 2021-09-24
 Strefa Aktywnosci Gospodarczej Strzeszyn – budowa kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
   Data ogłoszenia: 2021-08-25 / Termin składania ofert: 2021-09-02
 Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Rożnowice
   Data ogłoszenia: 2021-07-21 / Termin składania ofert: 2021-08-05
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Biecz w 2021 r.
   Data ogłoszenia: 2021-07-14 / Termin składania ofert: 2021-07-22
 Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Binarowa polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o długości 995 m"
   Data ogłoszenia: 2021-06-23 / Termin składania ofert: 2021-06-29
 Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudow? drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Binarowa polegaj?cej na budowie chodnika.
   Data ogłoszenia: 2021-06-11 / Termin składania ofert: 2021-06-17
 Zapytanie ofertowe: Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.’Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury”.
   Data ogłoszenia: 2021-06-09 / Termin składania ofert: 2021-06-30
 2021/BZP 00077009/01 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
   Data ogłoszenia: 2021-02-04 / Termin składania ofert: 2021-02-10
 Zapytanie ofertowe: Dostawa srodków czystosci dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2021-02-02 / Termin składania ofert: 2021-02-08
 Zapytanie ofertowe: Dostawa materialów biurowych dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biecz.
   Data ogłoszenia: 2021-01-29 / Termin składania ofert: 2021-03-29
 2021/BZP 00004368/01 Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury
   Data ogłoszenia: 2020-12-29 / Termin składania ofert: 2021-01-19
 Dostawa i montaz wyposazenia kuchni dla Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie w ramach projektu pn. ”Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wyni
   Data ogłoszenia: 2020-12-29 / Termin składania ofert: 2021-01-14
 Dostawa i monta? wyposa?enia kuchni dla Zespo?u Szkolno - Przedszkolnego w Ro?nowicach w ramach projektu pn. ”Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wyni
   Data ogłoszenia: 2020-12-29 / Termin składania ofert: 2021-02-02
 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci Zamawiaj?cego
   Data ogłoszenia: 2020-12-22 / Termin składania ofert: 2021-01-18
 Dostawa i monta? wyposa?enia Zespo?u Szklono Przedszkolnego w Strzeszynie - Meble w ramach projektu pn.: „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikaj?cych z reformy edukacji”
   Data ogłoszenia: 2020-12-22 / Termin składania ofert: 2021-01-18
 Dostawa wyposa?enia Zespo?u Szklono Przedszkolnego w Strzeszynie - Zabawki i drobne wyposa?enie w ramach projektu pn.: „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dos
   Data ogłoszenia: 2020-12-21 / Termin składania ofert: 2021-01-18
 Dostawa i monta? wyposa?enia Zespo?u Szklono Przedszkolnego w Ro?nowicach - Wyposa?enie sali zabaw w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymogów wynikaj?cych z reformy ed
   Data ogłoszenia: 2020-12-21 / Termin składania ofert: 2021-01-18
 Dostawa i montaz wyposazenia Zespolu Szklono Przedszkolnego w Roznowicach- Meble w ramach projektu pn.: „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymogów wynikajacych z reformy edukacji”
   Data ogłoszenia: 2020-12-18 / Termin składania ofert: 2021-01-18
 Dostawa wyposa?enia Zespo?u Szkolno Przedszkolnego w Libuszy - Zabawki i drobne wyposa?enie w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymo
   Data ogłoszenia: 2020-12-17 / Termin składania ofert: 2021-01-18
 Dostawa i monta? wyposa?enia Zespo?u Szklono Przedszkolnego w Libuszy - meble w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymogów wynikaj?cych z refor
   Data ogłoszenia: 2020-12-15 / Termin składania ofert: 2020-12-23
 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BIECZ W 2021 ROKU
   Data ogłoszenia: 2020-12-14 / Termin składania ofert: 2020-12-18
 Swiadczenia uslugi audytu wewnetrznego w Gminie Biecz
   Data ogłoszenia: 2020-12-09 / Termin składania ofert: 2020-12-18
 ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych dla potrzeb Urz?du Miejskiego w Bieczu oraz Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Biecz w 2021 roku.
   Data ogłoszenia: 2020-12-01 / Termin składania ofert: 2020-12-09
 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – BUDOWLANEJ DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOW? MOSTU W CI?GU DROGI GMINNEJ NR 270032K „PASTERNIK” W LIBUSZY WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI NA REALIZACJ? INWESTYCJI DROGOW
   Data ogłoszenia: 2020-10-22 / Termin składania ofert: 2020-10-30
 Dostaw i montaz wyposazenia kuchennego do klubu Senior+ w miejsowosci Roznowice
   Data ogłoszenia: 2020-10-13 / Termin składania ofert: 2020-11-16
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2020-09-22 / Termin składania ofert: 2020-10-15
 Budowa oswietlenia przy trasie rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Libusza (gm. Biecz) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
   Data ogłoszenia: 2020-09-22 / Termin składania ofert: 2020-10-23
 Udzielenie Gminie Biecz dlugoterminowego kredytu w wysokosci 1 450 000,00 zl z przeznaczeniem na splate wczesniej zaciagnietych kredytów
   Data ogłoszenia: 2020-09-11 / Termin składania ofert: 2020-09-30
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2020 r.
   Data ogłoszenia: 2020-08-13 / Termin składania ofert: 2020-09-02
 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 270006K W KM 0+000-1+302,41 W MIEJSCOWO?CI BIECZ, GMINA BIECZ
   Data ogłoszenia: 2020-07-16 / Termin składania ofert: 2020-09-10
 Udzielenie Gminie Biecz d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 14 527 000,00 z? (czterna?cie milionów pi??set dwadzie?cia siedem tysi?cy z?otych 00/100) z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tego zobowi?zania
   Data ogłoszenia: 2020-02-04 / Termin składania ofert: 2020-02-10
 Zapytanie ofertowe: Dostawa materialów biurowych dla Urz?du Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2020-01-31 / Termin składania ofert: 2020-02-05
 Zapytanie ofertowe: Dostawa srodków czystosci dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2020-01-16 / Termin składania ofert: 2020-01-23
 Zapytanie ofertowe: Dostawa materialów biurowych dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2020-01-14 / Termin składania ofert: 2020-01-21
 Zapytanie ofertowe: Dostawa srodków czystosci dla Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz jednostek organizacyjnych gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2020-01-13 / Termin składania ofert: 2020-01-21
 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY BIECZ
   Data ogłoszenia: 2019-12-17 / Termin składania ofert: 2019-12-20
 Zapytanie ofertowe: Swiadczenia uslugi audytu wewnetrznego w Gminie Biecz
   Data ogłoszenia: 2019-12-09 / Termin składania ofert: 2019-12-18
 Zapytanie ofertowe. Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesylek pocztowych dla potrzeb Urzedu Miejskiego w Bieczu oraz Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Biecz.
   Data ogłoszenia: 2019-12-09 / Termin składania ofert: 2019-12-16
 Zapytanie ofertowe. Kompleksowa obs?uga bankow? bud?etu Gminy Biecz oraz jednostek organizacyjnych gminy
   Data ogłoszenia: 2019-11-22 / Termin składania ofert: 2019-12-06
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2019-11-13 / Termin składania ofert: 2019-11-28
 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2019 r.
   Data ogłoszenia: 2019-10-03 / Termin składania ofert: 2019-11-05
 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2019-09-16 / Termin składania ofert: 2019-10-01
 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2019r. w ramach podzialu srodków na usuwanie skutków klesk zywiolowych.
   Data ogłoszenia: 2019-09-05 / Termin składania ofert: 2019-09-13
 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa dróg gminnych nr 271105K w km 0+000-0+342,  0+382-0+528,  nr 271109K w km 0+000-0+343 w m. Biecz
   Data ogłoszenia: 2019-08-28 / Termin składania ofert: 2019-09-06
 Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposazenia Szkoly Podstawowej w Raclawicach.
   Data ogłoszenia: 2019-08-01 / Termin składania ofert: 2019-08-19
 Przebudowa dróg gminnych nr 271105K w km 0+000-0+342,  0+383-0+528,  nr 271109K w km 0+000-0+343 w m. Biecz
   Data ogłoszenia: 2019-07-25 / Termin składania ofert: 2019-10-09
 Udzielenie Gminie Biecz d?ugoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tego zobowi?zania wobec FM Bank PBP S.A w Warszawie, po dokonaniu cesji wierzytelno?ci Spó?ka Siemens Finance Sp. z o.o.
   Data ogłoszenia: 2019-07-04 / Termin składania ofert: 2019-07-12
 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Remont drogi gminnej ”Granice od Swiecan” nr 270013K w m. Binarowa w km 0+700 – 1+150
   Data ogłoszenia: 2019-06-27 / Termin składania ofert: 2019-07-12
 Remont drogi gminnej ”Granice od Swiecan” nr 270013K w m. Binarowa w km 0+700 – 1+150
   Data ogłoszenia: 2019-06-25 / Termin składania ofert: 2019-07-10
 Budowa trasy rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego infrastruktury rowerowej w miejscowo?ci Libusza w gminie Biecz w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
   Data ogłoszenia: 2019-06-10 / Termin składania ofert: 2019-06-25
 Przebudowa wraz z rozbudow? Kina Farys w celu dostosowania do dzia?alno?ci kulturalnej i pielgrzymkowej
   Data ogłoszenia: 2019-05-30 / Termin składania ofert: 2019-06-07
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania pn.: „Przebudowa ze zmian? sposobu u?ytkowania lokalu mieszkalnego na przedszkole w istniej?cym budynku szko?y podstawowej w Rac?awicach”
   Data ogłoszenia: 2019-05-29 / Termin składania ofert: 2019-06-06
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespo?u Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie
   Data ogłoszenia: 2019-05-09 / Termin składania ofert: 2019-05-28
 Przebudowa i rozbudowa budynku Zespolu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie
   Data ogłoszenia: 2019-04-26 / Termin składania ofert: 2019-05-06
 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa cz??ci parteru wraz z rozbudow? o 3 sale dydaktyczne z sanitariatami i zagospodarowaniem trenu istniej?cego budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w L
   Data ogłoszenia: 2019-04-18 / Termin składania ofert: 2019-04-29
 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespolu Szkolno -Przedszkolnego w Raclawicach
   Data ogłoszenia: 2019-04-18 / Termin składania ofert: 2019-04-29
 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespo?u Szkolno -Przedszkolnego w Roznowicach
   Data ogłoszenia: 2019-04-04 / Termin składania ofert: 2019-04-24
 Przebudowa czesci parteru wraz z rozbudowa o 3 sale dydaktyczne z sanitariatami i zagospodarowaniem trenu istniejacego budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Libuszy
   Data ogłoszenia: 2019-03-26 / Termin składania ofert: 2019-04-17
 Kompleksowy rozwoj placowek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogow wynikajacych z reformy edukacji – w miejscowosciach Raclawice i Roznowice
   Data ogłoszenia: 2019-03-06 / Termin składania ofert: 2019-03-20
 Dostawa i montaz wyposazenia Biblioteki Biecz
   Data ogłoszenia: 2019-01-09 / Termin składania ofert: 2019-01-17
 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY BIECZ
   Data ogłoszenia: 2018-11-14 / Termin składania ofert: 2018-11-29
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Biecz w 2018r.
   Data ogłoszenia: 2018-11-07 / Termin składania ofert: 2018-11-15
 Dostawa i montaz wyposazenia na potrzeby „Klubu Senior +” w miejscowosci Grudna Kepska
   Data ogłoszenia: 2018-10-26 / Termin składania ofert: 2018-11-05
 Dostawa i monta? wyposa?enia Biblioteki Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-10-12 / Termin składania ofert: 2018-10-22
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach: Budowa trasy rowerowej (gm. Biecz) z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Libusza odcinek D-C” i Korczyna odcinek J-K
   Data ogłoszenia: 2018-10-10 / Termin składania ofert: 2018-11-20
 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-09-07 / Termin składania ofert: 2018-09-24
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Biecz w 2018 r.
   Data ogłoszenia: 2018-08-30 / Termin składania ofert: 2018-11-05
 Sfinansowanie zobowi?za? Gminy Biecz poprzez sp?at? i przej?cie d?ugu do kwoty 15 327 000,00 z? (art. 518 § 1 pkt 3 lub art. 506 § 1 Kodeksu cywilnego)
   Data ogłoszenia: 2018-08-29 / Termin składania ofert: 2018-09-06
 Dostawa ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Jednostki OSP Binarowa w ramach zadania pn. „Zakup ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Jednostki OSP Binarowa”
   Data ogłoszenia: 2018-08-27 / Termin składania ofert: 2018-09-04
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2018 r. realizowanych w ramach podzia?u ?rodków na usuwanie skutków kl?sk ?ywio?owych
   Data ogłoszenia: 2018-08-14 / Termin składania ofert: 2018-08-29
 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2018 roku w ramach podzialu srodków na usuwanie skutków klesk zywiolowych
   Data ogłoszenia: 2018-08-02 / Termin składania ofert: 2018-08-23
 Dostawa i montaz windy w budynku Osrodku Wsparcia Dziennego w Libuszy
   Data ogłoszenia: 2018-08-01 / Termin składania ofert: 2018-08-16
 Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2018-07-30 / Termin składania ofert: 2018-08-14
 Budowa trasy rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Libusza i Korczyna (gm. Biecz) w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wy?szy komfort podró?owania
   Data ogłoszenia: 2018-07-24 / Termin składania ofert: 2018-09-03
 Udzielenie Gminie Biecz d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 10 978 638,00 z? (s?ownie: dziesi?? milionów dziewi??set siedemdziesi?t osiem tysi?cy sze??set trzydzie?ci osiem z?otych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowani
   Data ogłoszenia: 2018-07-09 / Termin składania ofert: 2018-07-17
 Dostawa i montaz wyposazenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2018-06-26 / Termin składania ofert: 2018-07-04
 Usuwanie wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu gminy Biecz – Etap I
   Data ogłoszenia: 2018-06-19 / Termin składania ofert: 2018-06-27
  Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszyn”
   Data ogłoszenia: 2018-06-13 / Termin składania ofert: 2018-06-21
 Pe?nienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania: Wykonanie w?a?ciwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia cmentarza zlokalizowanego na dz. nr ew. 2394/2 w miejscowo?ci Binarowa”
   Data ogłoszenia: 2018-06-08 / Termin składania ofert: 2018-06-25
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Biecz w 2018 r.
   Data ogłoszenia: 2018-05-17 / Termin składania ofert: 2018-06-01
 Wykonanie w?a?ciwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia cmentarza zlokalizowanego na dz. nr ew. 2394/2 w miejscowo?ci Binarowa”
   Data ogłoszenia: 2018-05-15 / Termin składania ofert: 2018-06-01
 Budowa trasy rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Libusza i Korczyna (gm. Biecz) w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wy?szy komfort podró?owania
   Data ogłoszenia: 2018-04-26 / Termin składania ofert: 2018-05-09
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn:
   Data ogłoszenia: 2018-04-20 / Termin składania ofert: 2018-04-30
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanych dla zada? : 1) Budowa skrzy?owania ul. Jana Paw?a II z DW980 w m. Biecz 2) Przebudowa dróg gminnych ulic: Jana Paw?a II, S?onecznej, N?ckówka, Wapniska, Podwale, Fuska, Tumidajskiego m. Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-04-16 / Termin składania ofert: 2018-04-24
 Pe?nienie funkcji Inspektor nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa infrastruktury obs?ugi podró?nych w obszarze dworca kolejowego w Mie?cie Biecz”
   Data ogłoszenia: 2018-04-16 / Termin składania ofert: 2018-05-24
 Przebudowa wraz z rozbudow? Kina Farys w celu dostosowania do dzia?alno?ci kulturalnej i pielgrzymkowej
   Data ogłoszenia: 2018-04-10 / Termin składania ofert: 2018-04-26
 Budowa infrastruktury obs?ugi podró?nych w obszarze dworca kolejowego w Mie?cie Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-04-03 / Termin składania ofert: 2018-04-11
 Pe?nienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 271101K w km 1+539-2+202, nr 271128K w km 0+000-0+165, nr 271123K w km 0+000-0+536 oraz budowa o?wietlenia ulicznego w formule zaprojektuj i wybudu
   Data ogłoszenia: 2018-03-23 / Termin składania ofert: 2018-04-09
 Przebudowa drog gminnych nr 271101K w km 1+539-2+202, nr 271128K w km 0+000-0+165, nr 271123K w km 0+000-0+536 oraz budowa oswietlenia ulicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy drogach gminnych nr 271101K, 271128K, 271123K w m. Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-03-21 / Termin składania ofert: 2018-03-29
 Pe?nienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Biecz – Przedmiescie cz. 1
   Data ogłoszenia: 2018-03-15 / Termin składania ofert: 2018-03-23
 Pelnienie funkcji moderatora w ramach projektu obejmujacego poglebione konsultacje spoleczne Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-03-12 / Termin składania ofert: 2018-03-22
 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiajacego
   Data ogłoszenia: 2018-02-20 / Termin składania ofert: 2018-03-01
 Przygotowanie i wdrozenie aplikacji geoinformatycznej w ramach komsultacji spol. miejscowych planow dla Biecza
   Data ogłoszenia: 2018-01-30 / Termin składania ofert: 2018-02-07
 OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA I GMINY BIECZ
   Data ogłoszenia: 2017-12-29 / Termin składania ofert: 2018-01-15
 ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY BIECZ
   Data ogłoszenia: 2017-12-19 / Termin składania ofert: 2017-12-27
  Kompleksowa obs?uga bankowa bud?etu Gminy Biecz i jednostek organizacyjnych gminy
   Data ogłoszenia: 2017-11-23 / Termin składania ofert: 2017-12-01
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad odbudow? oraz remontem drogi gminnej ”Bochniewicza Boczna” nr 271108 K w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2017-11-15 / Termin składania ofert: 2017-11-30
 Remont drogi gminnej „Na Borówki” w miejscowo?ci G??boka w km 0+000-0+208
   Data ogłoszenia: 2017-11-10 / Termin składania ofert: 2017-11-27
 Odbudowa oraz remont drogi "Bochniewicza Boczna"
   Data ogłoszenia: 2017-11-03 / Termin składania ofert: 2017-12-12
 ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY BIECZ
   Data ogłoszenia: 2017-10-20 / Termin składania ofert: 2017-11-06
 Ulozenie krawezników, korytek i wykonanie nawierzchni kolo Domu Ludowego w Glebokiej w ramach srodków z Funduszu Soleckiego
   Data ogłoszenia: 2017-10-13 / Termin składania ofert: 2017-10-30
 Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w 2017 r. w ramach ?rodków z Funduszu So?eckiego
   Data ogłoszenia: 2017-10-12 / Termin składania ofert: 2017-11-02
 Przebudowa DW 980 odc. 140 polegajaca na budowie chodnika, sciezki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedmiescie Dolne w Bieczu – etap I
   Data ogłoszenia: 2017-09-21 / Termin składania ofert: 2017-09-29
 Pe?ninie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad odbudow? dróg gminych w 2017 roku
   Data ogłoszenia: 2017-09-13 / Termin składania ofert: 2017-09-28
 Odbudowa dróg gminnych dofinansowanych w roku 2017 w ramach podzia?u srodkow na usuwanie klesk zywiolowych
   Data ogłoszenia: 2017-09-13 / Termin składania ofert: 2017-09-21
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanych dla zadan pn: 1) Odbudowa drogi gminnej ”Bochniewicza Boczna ” nr 271108 K w miejscowosci Biecz
   Data ogłoszenia: 2017-09-12 / Termin składania ofert: 2017-09-20
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad " Rozbudow?, przebudow? i remontem MiG Biblioteki w Bieczu i Urz?du Miejskiego w Bieczu"
   Data ogłoszenia: 2017-09-07 / Termin składania ofert: 2017-09-22
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Biecz w 2017 r.
   Data ogłoszenia: 2017-08-21 / Termin składania ofert: 2017-09-12
 Gmina Biecz Wykonanie robót budowlanych dla zada?
   Data ogłoszenia: 2017-08-11 / Termin składania ofert: 2017-08-22
 Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia cmentarza zlokalizowanego na dz. nr ew. 2394/2 w miejscowo?ci Binarowa”
   Data ogłoszenia: 2017-07-27 / Termin składania ofert: 2017-08-04
 Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania pn. „Budowa napowietrznego o?wietlenia drogi powiatowej 1340K Ci??kowice – Turza – Sitnica - Strzeszyn w Bugaju”
   Data ogłoszenia: 2017-07-25 / Termin składania ofert: 2017-08-02
 Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej nr 270049K w m. Raclawice w km 0+080”
   Data ogłoszenia: 2017-07-21 / Termin składania ofert: 2017-08-07
  Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Biecz w 2017 r.
   Data ogłoszenia: 2017-07-19 / Termin składania ofert: 2017-07-27
 Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia cmentarza zlokalizowanego na dz. nr ew. 2394/2 w miejscowo?ci Binarowa”
   Data ogłoszenia: 2017-07-19 / Termin składania ofert: 2017-08-03
 Budowa napowietrznego oswietlenia drogi powiatowej 1340K Ciezkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn w Bugaju
   Data ogłoszenia: 2017-07-13 / Termin składania ofert: 2017-07-28
 Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej nr 270049 K w miejscowosci Raclawice w km 0+080
   Data ogłoszenia: 2017-07-10 / Termin składania ofert: 2017-07-18
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Budowa targowiska wraz z budynkiem sluzacym promocji lokalnych produktów oraz zapleczem socjalnym”
   Data ogłoszenia: 2017-06-13 / Termin składania ofert: 2017-07-24
  Udzielenie Gminie Biecz dlugoterminowego kredytu w wysokosci 7 192 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2017 oraz na splate wczesniej zaciagnietych pozyczek i kredytów
   Data ogłoszenia: 2017-06-09 / Termin składania ofert: 2017-06-27
 Organizacja festiwalu muzyki dawnej „KROMER FESTIVAL” na terenie miasta Biecza wraz z promocj? gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2017-06-08 / Termin składania ofert: 2017-06-16
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej „Kurpiel Swiecany” nr 270051 K w m. Biecz w km 1+050-1+340
   Data ogłoszenia: 2017-06-08 / Termin składania ofert: 2017-06-16
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej „Podborze” nr 271113K w m. Strzeszyn w km 1+200-1+740
   Data ogłoszenia: 2017-05-29 / Termin składania ofert: 2017-06-06
  Promocja Gminy Biecz podczas festiwalu muzyki dawnej zorganizowanego na terenie miasta Biecza
   Data ogłoszenia: 2017-05-24 / Termin składania ofert: 2017-06-08
 Przebudowa budynku polozonego przy ul. Belna Dolna 97 w Bieczu na cele utworzenia 4 mieszkan socjalnych oraz mieszkania chronionego
   Data ogłoszenia: 2017-04-18 / Termin składania ofert: 2017-04-26
 Pe?nienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa dróg gminnych nr 271107K w km 0+000-0+789 w m. Biecz.
   Data ogłoszenia: 2017-04-12 / Termin składania ofert: 2017-04-20
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 271101K, 271128K , 271123K w m. Biecz.
   Data ogłoszenia: 2017-03-30 / Termin składania ofert: 2017-04-14
 Przebudowa dróg gminnych nr 271107K w km 0+000-0+789 w m. Biecz
   Data ogłoszenia: 2017-03-28 / Termin składania ofert: 2017-04-05
 Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudow? dróg gminnych na terenie Gminy Biecz.
   Data ogłoszenia: 2017-03-23 / Termin składania ofert: 2017-03-31
 Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na dwóch zadaniach zwiazanych z budowa kanalizacji w gminie Biecz
   Data ogłoszenia: 2017-03-14 / Termin składania ofert: 2017-03-29
 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Biecz.
   Data ogłoszenia: 2017-03-01 / Termin składania ofert: 2017-03-15
 Informacja o zamiarze zawarcia umowy
   Data ogłoszenia: 2017-02-07 / Termin składania ofert: 2017-02-21
 Zimowe utrzymanie dróg chodników i parkingów na terenie Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2017-01-31 / Termin składania ofert: 2017-02-07
 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Biecz.
   Data ogłoszenia: 2016-12-27 / Termin składania ofert: 2017-01-04
 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BIECZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
   Data ogłoszenia: 2016-11-03 / Termin składania ofert: 2016-12-13
 ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY BIECZ
   Data ogłoszenia: 2016-09-28 / Termin składania ofert: 2016-10-12
 PRZEBUDOWA LOKALU NA POTRZEBY UTWORZENIA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BIECZU – roboty budowlane
   Data ogłoszenia: 2016-09-28 / Termin składania ofert: 2016-10-12
 PRZEBUDOWA LOKALU NA POTRZEBY UTWORZENIA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BIECZU – roboty budowlane wraz z dostawa i montazem windy
   Data ogłoszenia: 2016-09-28 / Termin składania ofert: 2016-10-12
 PRZEBUDOWA LOKALU NA POTRZEBY UTWORZENIA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BIECZU - FILIA W GORLICACH
   Data ogłoszenia: 2016-09-19 / Termin składania ofert: 2016-10-03
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w gminie Biecz
   Data ogłoszenia: 2016-09-16 / Termin składania ofert: 2016-09-30
 ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR K270025 W MIEJSCOWO?CI STRZESZYN W KM 0+790
   Data ogłoszenia: 2016-07-27 / Termin składania ofert: 2016-08-09
 Rozbudowa istniejacego przedszkola w Bieczu o czesc zlobkowa - dostawa wyposazenia zlobka
   Data ogłoszenia: 2016-07-27 / Termin składania ofert: 2016-08-11
 Rozbudowa istniej?cego przedszkola w Bieczu o cz??? ??obkow? z dwoma oddzia?ami i niezb?dnym zapleczem oraz ca?orocznym krytym placem zabaw – bawialni? w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie?mi do 3 lat MALUCH – e
   Data ogłoszenia: 2016-07-27 / Termin składania ofert: 2016-08-11
 Prace budowlano-remontowe w Remizie OSP Korczyna wraz z termomodernizacja budynku
   Data ogłoszenia: 2016-07-18 / Termin składania ofert: 2016-08-02
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w gminie Biecz
   Data ogłoszenia: 2016-06-20 / Termin składania ofert: 2016-06-23
 Pe?nienie obowi?zków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa istniej?cego przedszkola gminnego w Bieczu o cz??? ??obkow? z dwoma oddzia?ami i niezb?dnym zapleczem oraz ca?orocznym krytym placem zabaw – bawialni? w ramach resortow
   Data ogłoszenia: 2016-05-20 / Termin składania ofert: 2016-06-10
 Biecz: Rozbudowa istniejacego przedszkola w Bieczu o czesc zlobkowa z dwoma oddzialami i niezbednym zapleczem oraz calorocznym krytym placem zabaw - bawialnia w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi do 3 lat, ETAP 1
   Data ogłoszenia: 2016-03-23 / Termin składania ofert: 2016-04-12
 Biecz: Rozbudowa istniej?cego przedszkola w Bieczu o cz??? ??obkow? z dwoma oddzia?ami i niezb?dnym zapleczem oraz ca?orocznym krytym placem zabaw - bawialni? w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie?mi do 3 lat
   Data ogłoszenia: 2016-03-16 / Termin składania ofert: 2016-03-25
 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla przebudowy dróg gminnych..
   Data ogłoszenia: 2015-11-20 / Termin składania ofert: 2015-11-26
 Kompleksowa obsluga bankowa budzetu Gminy Biecz i jednostek organizacyjnych.
   Data ogłoszenia: 2015-11-03 / Termin składania ofert: 2015-11-06
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy budynku Domu Ludowego w G??bokiej.
   Data ogłoszenia: 2015-10-27 / Termin składania ofert: 2015-11-10
 Odbudowa drogi gminnej „Sitaszki Gosciniec” nr K 270015 w m. Bugaj w km 1+750-2+600
   Data ogłoszenia: 2015-10-26 / Termin składania ofert: 2015-12-07
 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY BIECZ
   Data ogłoszenia: 2015-10-19 / Termin składania ofert: 2015-10-27
 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BIECZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
   Data ogłoszenia: 2015-10-09 / Termin składania ofert: 2015-10-15
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Na Patrzyka w Korczynie.
   Data ogłoszenia: 2015-10-09 / Termin składania ofert: 2015-10-15
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Na Kaszowicza w Libuszy.
   Data ogłoszenia: 2015-10-09 / Termin składania ofert: 2015-10-15
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Na Budziaka w Grudnej Kepskiej.
   Data ogłoszenia: 2015-07-09 / Termin składania ofert: 2015-07-24
 Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2015-06-25 / Termin składania ofert: 2015-07-10
 Remont drogi dojazdowej do pól „Na Styrczule” w miejscowosci Libusza o dlugosci 260 m
   Data ogłoszenia: 2015-06-25 / Termin składania ofert: 2015-07-10
 Remont drogi dojazdowej do pól „Wygon od Szerzyn” w miejscowosci Binarowa o dlugosci 450 m
   Data ogłoszenia: 2015-06-22 / Termin składania ofert: 2015-06-26
 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadow
   Data ogłoszenia: 2015-06-12 / Termin składania ofert: 2015-06-17
 Pelnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji w celu rozdzialu wód opadowych na terenie miasta Biecz”
   Data ogłoszenia: 2015-05-25 / Termin składania ofert: 2015-06-09
 PRZEBUDOWA KANALIZACJI W CELU ROZDZIA?U WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ
   Data ogłoszenia: 2015-05-19 / Termin składania ofert: 2015-06-03
 Wykonanie elementow malej architektury przy sciezce rowerowej nad brzegiem rzeki Ropy realizowanego w ramach projektu pn. „Tworzenie ogolnopolskiego produktu turystycznego – malopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Swiatowej –
   Data ogłoszenia: 2015-05-06 / Termin składania ofert: 2015-05-21
 Budowa przylacza energetycznego do strefowej przepompowni scieków Ps2, przylaczy energetycznych do zasilania przydomowych przepompowni scieków Pd1-Pd5 oraz Pd1-Pd6 wraz z ukladami pomiarowymi w miejscowosci Libusza
   Data ogłoszenia: 2015-05-05 / Termin składania ofert: 2015-05-20
 Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej Stara droga Nr 270012 w miejscowosci Binarowa w km 0+020
   Data ogłoszenia: 2015-05-05 / Termin składania ofert: 2015-05-20
 Odbudowa drogi gminnej Granice od Swiecan Nr K 270013 w m. Binarowa w km 0+120-0+550
   Data ogłoszenia: 2015-04-29 / Termin składania ofert: 2015-05-14
 Wykonanie elementów malej architektury przy sciezce rowerowej nad brzegiem rzeki Ropy realizowanego w ramach projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – malopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Swiatowej –
   Data ogłoszenia: 2015-04-29 / Termin składania ofert: 2015-05-14
 Odbudowa drogi gminnej „Wilczak Folwark” nr 271103 K w m. Strzeszyn w km 0+460 – 0+890
   Data ogłoszenia: 2015-04-29 / Termin składania ofert: 2015-05-14
 Odbudowa drogi gminnej „Gleboka – Belna Górna” nr K 270041 w m. Gleboka w km 0+820 – 1+540
   Data ogłoszenia: 2015-04-17 / Termin składania ofert: 2015-04-23
 Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Wykonanie wlasciwych prac w ramach zadania pn. : „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr K270000 Biecz- Belna Dolna w km 0+480-0+610”
   Data ogłoszenia: 2015-04-17 / Termin składania ofert: 2015-04-23
 Pelnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej Droga przez Las - km 0+280 - 0+310 na dzialkach nr ewid. 620/2 i 551/2 w Grudnej Kepskiej”.
   Data ogłoszenia: 2015-04-02 / Termin składania ofert: 2015-04-20
 Wykonanie w?a?ciwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr K270000, Biecz-Belna Dolna w km 0+480-0+610”
   Data ogłoszenia: 2015-04-02 / Termin składania ofert: 2015-04-17
 Remont drogi gminnej „Na Topole” nr K 270035 w m. Korczyna w km 0+700-1+280.
   Data ogłoszenia: 2015-03-31 / Termin składania ofert: 2015-04-13
 Biecz: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci zamawiajacego
   Data ogłoszenia: 2015-03-30 / Termin składania ofert: 2015-04-17
 Wykonanie wlasciwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej Droga przez Las - km 0+280 – 0+310 na dzialkach nr ewid. 620/2 i 551/2 w Grudnej Kepskiej”
   Data ogłoszenia: 2015-02-17 / Termin składania ofert: 2015-02-23
 Pelnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W BIECZU W CELU DOSTOSOWANIA JEJ DO DYREKTYWY SCIEKOWEJ.
   Data ogłoszenia: 2015-01-21 / Termin składania ofert: 2015-02-16
 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W BIECZU W CELU DOSTOSOWANIA JEJ DO DYREKTYWY SCIEKOWEJ
   Data ogłoszenia: 2014-11-06 / Termin składania ofert: 2014-11-20
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Libusza – Podwójtowie
   Data ogłoszenia: 2014-10-22 / Termin składania ofert: 2014-11-28
 ODBIERANIE, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI ZAMIESZKA?YCH NA TERENIE GMINY BIECZ.
   Data ogłoszenia: 2014-10-02 / Termin składania ofert: 2014-10-16
 Realizacja ni?ej wymienionego zadania w ramach podzia?u ?rodków na usuwanie skutków kl?sk ?ywio?owych, dofinansowanych w 2014 roku: Remont drogi gminnej "k/Cegielni” nr dz. ewid. 1681 w m. Biecz w km 0+000-0+100, 0+150-0+680.
   Data ogłoszenia: 2014-09-17 / Termin składania ofert: 2014-10-01
 Adaptacja Domu Ludowego w Roznowicach na potrzeby spolecznosci lokalnej
   Data ogłoszenia: 2014-09-12 / Termin składania ofert: 2014-09-30
 Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego dla Zespolu Szkol nr 2 w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2014-08-28 / Termin składania ofert: 2014-09-05
 Dostawa i montaz oznakowania historycznego i drogowego szlaku na terenie Gminy Biecz realizowanego w ramach projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – malopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Swiatowej –
   Data ogłoszenia: 2014-08-21 / Termin składania ofert: 2014-09-08
 Realizacja ni?ej wymienionego zadania w ramach podzia?u ?rodków na usuwanie skutków kl?sk ?ywio?owych, dofinansowanych w 2014 roku: Remont drogi gminnej "Sitaszki Go?ciniec” nr K270015 w m. Rac?awice w km 0+300-0+830.
   Data ogłoszenia: 2014-08-19 / Termin składania ofert: 2014-09-05
 Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2014-08-18 / Termin składania ofert: 2014-09-09
 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 62 miesiecy fabrycznie nowego systemu (sprzetu) kina cyfrowego z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego
   Data ogłoszenia: 2014-07-29 / Termin składania ofert: 2014-08-14
 Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2014-07-18 / Termin składania ofert: 2014-09-01
 Biecz: Sfinansowanie zobowi?za? Gminy poprzez przej?cie d?ugu w kwocie 16.727.000,00 z?otych (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego)
   Data ogłoszenia: 2014-07-07 / Termin składania ofert: 2014-07-14
 Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 109 w Bieczu.
   Data ogłoszenia: 2014-06-27 / Termin składania ofert: 2014-07-14
 Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej ”Wygon od Nadola” nr dz. ewid. 1283 w m. Binarowa w km 0+150
   Data ogłoszenia: 2014-06-12 / Termin składania ofert: 2014-07-02
 Wykonanie odwodnienia budynków w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do boiska sportowego oraz odwodnienia budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Strzeszyn”.
   Data ogłoszenia: 2014-05-03 / Termin składania ofert: 2014-06-13
 Biecz: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 16.727.000,00 złotych (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego)
   Data ogłoszenia: 2014-03-19 / Termin składania ofert: 2014-04-04
 Biecz: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2014-03-12 / Termin składania ofert: 2014-03-28
 Biecz: Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I
   Data ogłoszenia: 2013-12-23 / Termin składania ofert: 2014-01-08
 Biecz: Kształtowanie przestrzeni w Grudnej Kępskiej poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego, budową parkingu, boiska do piłki plażowej oraz miejsc rekreacji i wypoczynku przeznaczonych do użytku publicznego.
   Data ogłoszenia: 2013-11-04 / Termin składania ofert: 2013-12-18
 Biecz: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2013-10-31 / Termin składania ofert: 2013-12-09
 Biecz: UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 2.500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
   Data ogłoszenia: 2013-10-07 / Termin składania ofert: 2013-10-15
 Biecz: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SITNICY
   Data ogłoszenia: 2013-10-02 / Termin składania ofert: 2013-10-23
 Biecz: Kształtowanie przestrzeni w Libuszy poprzez utworzenie parku wiejskiego, budową miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych i placu zabaw przeznaczonych do użytku publicznego
   Data ogłoszenia: 2013-09-24 / Termin składania ofert: 2013-10-10
 Biecz: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu.
   Data ogłoszenia: 2013-08-21 / Termin składania ofert: 2013-08-29
 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – BUDOWLANEJ 1. „STABILIZACJA OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR K270000 BIECZ-BELNA DOLNA ,2. „STABILIZACJA OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W GRUDNEJ KĘPSKIEJ
   Data ogłoszenia: 2013-07-31 / Termin składania ofert: 2013-08-08
 ZEAPO: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Biecz.
   Data ogłoszenia: 2013-07-24 / Termin składania ofert: 2013-08-09
 Remont drogi dojazdowej do pól „Na Prokopa” w m. Sitnica o długości 520 m, realizowany w ramach udzielonej dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
   Data ogłoszenia: 2013-07-19 / Termin składania ofert: 2013-08-06
 1. Remont drogi gminnej „k/Karpia do drogi powiatowej” nr dz. ewid. 66 w m. Korczyna w km 0+000 – 0+300, 2. Remont drogi gminnej „K/Piotrowskiej” nr dz. ewid. 1294 w m. Sitnica w km 0+000 – 0+400
   Data ogłoszenia: 2013-07-17 / Termin składania ofert: 2013-08-02
 Modernizacja kotłowni gazowej dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 w Bieczu, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. W. Potockiego, Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. W. Potockiego.
   Data ogłoszenia: 2013-07-03 / Termin składania ofert: 2013-07-11
 Biecz: Udzielenie kredytu w kwocie 2 316 454,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
   Data ogłoszenia: 2013-07-01 / Termin składania ofert: 2013-07-17
 Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, Publicznego Gimnazjum im. prof. Aleksandra Kosiby, Szkoły Podstawowej im. prof. Aleksandra Kosiby, Przedszkola im. prof. Aleksandra Kosiby
   Data ogłoszenia: 2013-06-24 / Termin składania ofert: 2013-07-10
 Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenach m. Korczyna i Libusza, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego, finansowana częściowo ze środków NFOŚiGW
   Data ogłoszenia: 2013-06-04 / Termin składania ofert: 2013-06-14
 Biecz: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BIECZ ORAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD DNIA 01.08.2013 r. DO DNIA 31.12.2015 r.
   Data ogłoszenia: 2013-04-19 / Termin składania ofert: 2013-05-07
 Biecz: 1. REMONT DROGI GMINNEJ ”GRANICE” NR DZ. EWID. 186/1 W M. STRZESZYN W KM 0+000 - 0+450, 0+580 – 1+ 000. 2. REMONT DROGI GMINNEJ ”KSIĘŻE DZIAŁKI” NR DZ. EWID. 1998/28 W M. LIBUSZA W KM 0+000 – 0+450
   Data ogłoszenia: 2013-04-17 / Termin składania ofert: 2013-04-25
 Biecz: Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2013-04-12 / Termin składania ofert: 2013-05-06
 Biecz:REALIZACJA W RAMACH PODZIAŁU ŚRODKÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, DOFINANSOWANEGO W 2013 ROKU ZADANIA PN.: STABILIZACJA OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DZ. 217/1, BIECZ UL. GRUNWALDZKA KM 2+370 – 2+400
   Data ogłoszenia: 2013-02-28 / Termin składania ofert: 2013-03-18
 Biecz:REALIZACJA NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ W RAMACH PODZIAŁU ŚRODKÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, DOFINANSOWANYCH W 2013 ROKU - ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. STRZESZYN I LIBUSZA
   Data ogłoszenia: 2013-01-29 / Termin składania ofert: 2013-02-14
 Biecz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korczyna Nowa Wieś i Biecz realizowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objetego PROW na lata 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2012-12-13 / Termin składania ofert: 2012-12-24
 ZEAPO: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2012-12-11 / Termin składania ofert: 2012-12-19
 BIECZ:Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
   Data ogłoszenia: 2012-12-06 / Termin składania ofert: 2012-12-17
 ZEAPO: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2012-12-06 / Termin składania ofert: 2012-12-17
 Biecz: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i oświetlenia ulicznego Gminy Biecz oraz dla podległych jednostek organizacyjnych
   Data ogłoszenia: 2012-11-30 / Termin składania ofert: 2012-12-07
 Biecz: Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2012-10-15 / Termin składania ofert: 2012-10-30
 Biecz: Odbudowa drogi gminnej "BELNA GÓRNA" w m. Biecz w km 2+650-3+000 dofinansowana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
   Data ogłoszenia: 2012-10-08 / Termin składania ofert: 2012-10-15
 Biecz: DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „WYGRYWAMY NA STARCIE – DOSTRZEGAMY I POMAGAMY UCZNIOM GMINY BIECZ” W RAMACH POKL WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS
   Data ogłoszenia: 2012-09-25 / Termin składania ofert: 2012-10-31
 Biecz: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3.200.000,00 zł
   Data ogłoszenia: 2012-09-13 / Termin składania ofert: 2012-09-20
 Biecz: REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – CZĘŚĆ I, ETAP 7 W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2012-09-05 / Termin składania ofert: 2012-09-12
 Biecz: USŁUGI EDUKACYJNE "Klub nie tylko detektywów przyrody” - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
   Data ogłoszenia: 2012-09-04 / Termin składania ofert: 2012-09-11
 Biecz: USŁUGI EDUKACYJNE " W świecie kształtów i liczb" zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
   Data ogłoszenia: 2012-08-23 / Termin składania ofert: 2012-09-07
 Biecz: Wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
   Data ogłoszenia: 2012-07-26 / Termin składania ofert: 2012-08-10
 Biecz: REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO - CZĘŚĆ I, ETAP 5 W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2012-07-17 / Termin składania ofert: 2012-07-24
 Biecz: REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – CZĘŚĆ I, ETAP 6 W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2012-07-09 / Termin składania ofert: 2012-07-24
 Biecz: Odbudowa dróg gminnych ze środków na usuwanie skutków klęska żywiołowych
   Data ogłoszenia: 2012-06-28 / Termin składania ofert: 2012-07-13
 Biecz: Odbudowa drogi gminnej "BELNA GÓRNA" w m. Biecz w km 1+800-2+650 dofinansowana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
   Data ogłoszenia: 2012-06-28 / Termin składania ofert: 2012-07-19
 Biecz: REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – CZĘŚĆ I, ETAP 5 W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2012-06-25 / Termin składania ofert: 2012-07-10
 Biecz: Remont drogi dojazdowej do pól „Droga graniczna” w miejscowości Korczyna i Libusza o długości 220 m, realizowanego w ramach udzielonej dotacji, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów r
   Data ogłoszenia: 2012-06-19 / Termin składania ofert: 2012-07-04
 Biecz: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w m. Racławice odc. 130 km w km 2+805-3+068 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+786-0 +838
   Data ogłoszenia: 2012-06-15 / Termin składania ofert: 2012-06-22
 Biecz: Dostawa nagród dla uczniów bioracych udział w konkursach organizowanych w ramach projektu "WYGRYWAMY NA STARCIE - DOSTRZEGAMY I POMAGAMY UCZNIOM GMINY BIECZ" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
   Data ogłoszenia: 2012-06-11 / Termin składania ofert: 2012-06-26
 Biecz: Wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
   Data ogłoszenia: 2012-05-25 / Termin składania ofert: 2012-06-01
 Biecz: Usługa transportowa uczniów na wycieczki do muzeum i skansenu wraz z zakupem wejściówek w ramach projektu "Wygrywamy na starcie" - dostrzegamy i pomagamy uczniom gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2012-05-17 / Termin składania ofert: 2012-06-01
 Biecz: Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w zlewni rzeki Ropy
   Data ogłoszenia: 2012-04-03 / Termin składania ofert: 2012-04-10
 Biecz: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO - DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ DLA SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „WYGRYWAMY NA STARCIE – DOSTRZEGAMY I POMAGAMY UCZNIOM GMINY BIECZ”
   Data ogłoszenia: 2012-03-27 / Termin składania ofert: 2012-04-11
 Biecz: Odbudowa dróg gminnych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
   Data ogłoszenia: 2012-03-22 / Termin składania ofert: 2012-03-29
 Biecz: DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „WYGRYWAMY NA STARCIE – DOSTRZEGAMY I POMAGAMY UCZNIOM GMINY BIECZ” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZ
   Data ogłoszenia: 2012-03-09 / Termin składania ofert: 2012-03-16
 Biecz: USŁUGA TRANSPORTOWA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA NA BASENIE WRAZ Z ZAKUPEM WEJŚCIÓWEK NA BASEN W RAMACH PROJEKTU „WYGRYWAMY NA STARCIE – DOSTRZEGAMY I POMAGAMY UCZNIOM GMINY BIECZ”
   Data ogłoszenia: 2012-02-22 / Termin składania ofert: 2012-02-29
 Biecz: USŁUGI EDUKACYJNE - GIMNASTYKA KOREKCYJNA I ZAJĘCIA NA BASENIE DLA UCZNIÓW Z WADAMI POSTAWY
   Data ogłoszenia: 2012-02-14 / Termin składania ofert: 2012-02-21
 Biecz:USŁUGI EDUKACYJNE – ZADANIE PN. „W KRAINIE SŁÓW I LITER” ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU W TYM ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI
   Data ogłoszenia: 2012-02-14 / Termin składania ofert: 2012-02-21
 Biecz:USŁUGI EDUKACYJNE ZADANIE PN. „W ŚWIECIE KSZTAŁTÓW I LICZB” ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
   Data ogłoszenia: 2012-02-14 / Termin składania ofert: 2012-02-21
 Biecz; USŁUGI EDUKACYJNE ZADANIE PN. „KLUB NIE TYLKO DETEKTYWÓW PRZYRODY” ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH
   Data ogłoszenia: 2012-02-14 / Termin składania ofert: 2012-02-21
 Biecz: USŁUGI EDUKACYJNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH
   Data ogłoszenia: 2012-02-14 / Termin składania ofert: 2012-02-21
 Biecz: USŁUGI EDUKACYJNE ZAJĘCIA WOKALNO – TANECZNE, PLASTYCZNE ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE
   Data ogłoszenia: 2012-02-14 / Termin składania ofert: 2012-02-21
 Biecz: USŁUGI EDUKACYJNE ZADANIE PN. „RERKI, CISZKI, SZUMKI” ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI MOWY
   Data ogłoszenia: 2012-02-14 / Termin składania ofert: 2012-02-21
 Biecz: USŁUGI EDUKACYJNE ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE I PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
   Data ogłoszenia: 2012-01-24 / Termin składania ofert: 2012-01-31
 Biecz: Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2011-12-07 / Termin składania ofert: 2011-12-14
 Biecz: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i oświetlenia ulicznego Gminy Biecz oraz dla podległych jednostek organizacyjnych.
   Data ogłoszenia: 2011-10-26 / Termin składania ofert: 2011-11-02
 Biecz: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI RZEKI ROPY
   Data ogłoszenia: 2011-10-20 / Termin składania ofert: 2011-11-04
 Biecz: Odbudowa drogi gminnej "BELNA GÓRNA" w miejscowości Biecz w km 0+400 - 1+100
   Data ogłoszenia: 2011-10-05 / Termin składania ofert: 2011-11-10
 Biecz: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
   Data ogłoszenia: 2011-10-04 / Termin składania ofert: 2011-10-21
 Biecz: PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI RZEKI ROPY
   Data ogłoszenia: 2011-09-15 / Termin składania ofert: 2011-09-30
 Biecz: Odbudowa drogi gminnej NA BRYNDALA zniszczonej podczas powodzi w m-cu czerwcu 2010 roku w miejscowości Sitnica w km 0+000 - 0+800
   Data ogłoszenia: 2011-09-14 / Termin składania ofert: 2011-10-03
 Biecz: REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – CZĘŚĆ I, ETAP 4 W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2011-09-09 / Termin składania ofert: 2011-09-26
 Biecz: Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu
   Data ogłoszenia: 2011-08-10 / Termin składania ofert: 2011-08-25
 Biecz: Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Korczyna "Dębczak".
   Data ogłoszenia: 2011-07-25 / Termin składania ofert: 2011-08-09
 Biecz: Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2009 i 2010 roku.
   Data ogłoszenia: 2011-07-13 / Termin składania ofert: 2011-08-02
 Biecz: REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – CZĘŚĆ I, ETAP 3 W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2011-06-20 / Termin składania ofert: 2011-07-05
 Biecz: Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 980 Jurków - Biecz w m. Biecz odc. 130 w km 9+467 - 9+947
   Data ogłoszenia: 2011-06-16 / Termin składania ofert: 2011-07-01
 Biecz: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminnych.
   Data ogłoszenia: 2011-06-14 / Termin składania ofert: 2011-06-29
 Biecz: Wymiana stropu nad piętrem wraz z dociepleniem oraz remont i modernizacja instalacji elektycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2011-06-10 / Termin składania ofert: 2011-06-27
 Biecz: Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Domu Ludowego w Sitnicy.
   Data ogłoszenia: 2011-06-06 / Termin składania ofert: 2011-07-13
 Biecz: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 351 600,00 zł
   Data ogłoszenia: 2011-06-01 / Termin składania ofert: 2011-06-08
 Biecz: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń-warsztatów z zakresu przygotowania zawodowego osób samotnie wychowujących dzieci oraz niepracujących zarejestroiwanych lub nie w PUP, lub pracujących w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2011-05-28 / Termin składania ofert: 2011-07-11
 Biecz: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 056 000,00 zł
   Data ogłoszenia: 2011-04-01 / Termin składania ofert: 2011-04-18
 Biecz: Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Ropie w miejscowości Biecz
   Data ogłoszenia: 2011-03-21 / Termin składania ofert: 2011-04-06
 Biecz: BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR K270032 LIBUSZA - PASTERNIK W KM 0+108
   Data ogłoszenia: 2011-01-11 / Termin składania ofert: 2011-01-28
 Biecz: Przebudowa drogi gminnej NR K 270003 Biecz - Przedmieście Górne wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.
   Data ogłoszenia: 2010-11-15 / Termin składania ofert: 2010-11-22
 Biecz: Dostawa i montaż wyposażenia ZSP w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2010-11-12 / Termin składania ofert: 2010-11-23
 Biecz: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.350.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
   Data ogłoszenia: 2010-11-05 / Termin składania ofert: 2010-11-12
 Biecz: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2010-11-05 / Termin składania ofert: 2010-11-22
 Biecz: Odbudowa drogi gminnej zniszczonej podczas powodzi w miejscowości Strzeszyn, starodroże drogi krajowej nr 28 w km 0+120 - 0+170
   Data ogłoszenia: 2010-10-19 / Termin składania ofert: 2010-11-03
 Biecz: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Libusza - od Figury do Borowskiego
   Data ogłoszenia: 2010-10-14 / Termin składania ofert: 2010-10-29
 Biecz: Odbudowa drogi gminnej zniszczonej podczas powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. w miejscowości Biecz ul. Podwale w km 0+975 - 1+175
   Data ogłoszenia: 2010-10-08 / Termin składania ofert: 2010-10-25
 Biecz: Remont budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu przy ulicy Rynek 20 w ramach zadania MODERNIZACJA BUDYNKU I ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MiGBP W BIECZU
   Data ogłoszenia: 2010-10-04 / Termin składania ofert: 2010-10-19
 Biecz: Wymiana stolarki okiennej w budynkach filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu w miejscowościach Głęboka i Binarowa w ramach zadania MODERNIZACJA BUDYNKU I ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MiGBP W BIECZU
   Data ogłoszenia: 2010-09-29 / Termin składania ofert: 2010-10-14
 Biecz: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głęboka "Na Krupę"
   Data ogłoszenia: 2010-09-24 / Termin składania ofert: 2010-10-11
 Biecz: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 na odcinku Gromnik - Biecz w miejscowości Rożnowice (odc. 130 km 1+062 - 1+287)
   Data ogłoszenia: 2010-09-13 / Termin składania ofert: 2010-09-28
 Biecz: Budowa chodnika dla pieszych i oświetlenia zewnętrznego przy ulicy Załawie w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2010-09-08 / Termin składania ofert: 2010-09-23
 Biecz: Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Libuszy w ramach programu radosna szkoła
   Data ogłoszenia: 2010-09-01 / Termin składania ofert: 2010-09-16
 Biecz: Wykonanie remontu podłogi sali sportowej Zespołu Szkolno Przedszolnego w Libuszy
   Data ogłoszenia: 2010-08-25 / Termin składania ofert: 2010-09-10
 Biecz: Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi oraz remont mostu uszkodzonego podczas powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br.
   Data ogłoszenia: 2010-08-25 / Termin składania ofert: 2010-09-14
 Biecz: Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I, etap 2 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2010-08-19 / Termin składania ofert: 2010-09-03
 Biecz: Odbudowa mostów i przepustu uszkodzonych podczas powodzi mającej w maju i czerwcu br.
   Data ogłoszenia: 2010-08-18 / Termin składania ofert: 2010-09-03
 Biecz: Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I, etap 1 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2010-08-02 / Termin składania ofert: 2010-08-17
 Biecz: Odbudowa mostów i przepustu uszkodzonych podczas powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br.
   Data ogłoszenia: 2010-07-30 / Termin składania ofert: 2010-08-16
 Biecz zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy OSP w Bieczu - wykonanie instalacji c. o., przebudowa instalacji gazowej
   Data ogłoszenia: 2010-07-29 / Termin składania ofert: 2010-08-05
 Biecz: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Libusza i Korczyna gm. Biecz
   Data ogłoszenia: 2010-07-22 / Termin składania ofert: 2010-08-06
 Biecz: Budowa oświetlenia zewnętrznego dróg na terenie Gminy Biecz w miejscowościach Biecz i Strzeszyn
   Data ogłoszenia: 2010-07-21 / Termin składania ofert: 2010-08-05
 Odbudowa drogi gminnej w m. Racławice Sitaszki Gościniec od Bugaja uszkodzonej podczas powodzi w 2009 roku
   Data ogłoszenia: 2010-07-16 / Termin składania ofert: 2010-07-23
 Biecz: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Grudnej Kępskiej
   Data ogłoszenia: 2010-07-16 / Termin składania ofert: 2010-07-23
 Biecz: Dostawa i montaż mebli w ramach projektu Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Grudnej Kępskiej
   Data ogłoszenia: 2010-07-16 / Termin składania ofert: 2010-07-23
 Biecz: Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Grudnej Kępskiej
   Data ogłoszenia: 2010-07-09 / Termin składania ofert: 2010-07-16
 Biecz: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu Gminy Biecz w ramach Projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Biecz” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społec
   Data ogłoszenia: 2010-07-01 / Termin składania ofert: 2010-07-09
 Biecz: Organizacja, przygotowanie szkoleń-warsztatów z zakresu przygotowania zawodowego osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2010-06-29 / Termin składania ofert: 2010-07-14
 Biecz: Odbudowa dróg gminnnych uszkodzonych podczas powodzi w latach 2008-2009
   Data ogłoszenia: 2010-06-16 / Termin składania ofert: 2010-06-25
 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem pn. "Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
   Data ogłoszenia: 2010-05-25 / Termin składania ofert: 2010-06-01
 Biecz: Przeprowadzanie szkolenia dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn.: Czas na aktywność w Gminie Biecz
   Data ogłoszenia: 2010-05-17 / Termin składania ofert: 2010-06-01
 Biecz: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy - budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Binarowa, Korczyna, Strzeszyn oraz poprawa stanu zaoptrzenia w wodę miasta Biecz - etap II
   Data ogłoszenia: 2010-05-05 / Termin składania ofert: 2010-05-20
 Odbudowa drogi gminnej w m. Bugaj "Sitaszki Gościniec" uszkodzonej podczas powodzi w 2008 roku
   Data ogłoszenia: 2010-04-19 / Termin składania ofert: 2010-05-04
 Biecz:Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminnych
   Data ogłoszenia: 2010-04-19 / Termin składania ofert: 2010-05-04
 Biecz:Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w latach 2008-2009
   Data ogłoszenia: 2010-04-16 / Termin składania ofert: 2010-05-18
 Biecz: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Libusza i Korczyna gm. Biecz
   Data ogłoszenia: 2010-03-29 / Termin składania ofert: 2010-04-23
 Wykonanie robót budowlanych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Binarowej wraz z salą gimnastyczną
   Data ogłoszenia: 2010-03-22 / Termin składania ofert: 2010-04-06
 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży
   Data ogłoszenia: 2010-03-03 / Termin składania ofert: 2010-03-18
 Biecz: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy-budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Biecz,budowa kanalizacji sanitarnej w m: Binarowa,Korczyna,Strzeszyn oraz poprawa stanu zaopatrzenia w wodę miasta Biecz-Etap I
   Data ogłoszenia: 2010-01-28 / Termin składania ofert: 2010-02-22
 Biecz: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej Racławice-Biecz Nr K270014 oraz budowa nowego chodnika przy tej drodze
   Data ogłoszenia: 2010-01-28 / Termin składania ofert: 2010-02-22
 Biecz: Modernizacja domu ludowego w Grudnej Kępskiej
   Data ogłoszenia: 2009-10-12 / Termin składania ofert: 2009-11-03
 Biecz: Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Bieczu - etap I
   Data ogłoszenia: 2009-10-07 / Termin składania ofert: 2009-10-28
 Biecz: Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizcji budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie
   Data ogłoszenia: 2009-10-01 / Termin składania ofert: 2009-10-22
 Biecz: Małopolski System Informacji Turystycznej - adaptacja pomieszczeń piwnic ratusza dla punktu informacji turystycznej w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2009-09-18 / Termin składania ofert: 2009-10-09
 Biecz: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2009-09-15 / Termin składania ofert: 2009-10-06
 Biecz: Przebudowa następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych:Bugaj na Racławice dł. 278 mb Głęboka k/Stankowskiej dł. 534 mb
   Data ogłoszenia: 2009-09-04 / Termin składania ofert: 2009-09-25
 Biecz: Przebudowa drogi gminnej Rożnowice - Ołupiny Nr K270018 w miejscowości Rożnowice
   Data ogłoszenia: 2009-08-13 / Termin składania ofert: 2009-10-20
 Biecz: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2009-08-05 / Termin składania ofert: 2009-08-26
 Biecz: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2009-07-20 / Termin składania ofert: 2009-08-10
 Biecz: Wykonanie remontu drogi Strzeszyn Folwark
   Data ogłoszenia: 2009-07-16 / Termin składania ofert: 2009-07-24
 Biecz:Wykonanie projektu chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 980 Biecz-Jurków
   Data ogłoszenia: 2009-07-08 / Termin składania ofert: 2009-07-17
 Biecz: Wykonanie projektu chodnika dla pieszych w Bieczu przy drodze krajowej nr 28 w km 190+180-191+649 (km190+180-190+450 oraz km 190+710-191+649 -optymalne rozwiązanie dla chodnika jednostronnego;190+450-190+710 chodnik dwustronny
   Data ogłoszenia: 2009-06-24 / Termin składania ofert: 2009-07-15
 Biecz:Budowa remizy OSP w Bugaju - gm. Biecz
   Data ogłoszenia: 2009-06-05 / Termin składania ofert: 2009-06-29
 Biecz: Nadbudowa budynku Zespołu Szkolo-Przedszkolnego w Libuszy
   Data ogłoszenia: 2009-05-18 / Termin składania ofert: 2009-06-10
 Rożnowice: Odbudowa zabytkowego kościoła drewnianego p.w. św. Andrzeja Ap. w Rożnowicach
   Data ogłoszenia: 2009-04-29 / Termin składania ofert: 2009-05-22
 Biecz: Prace konserwatorskie dotyczące tynków elewacji wraz z detalami architektonicznymi przy budynku Dom z Basztą w m. Biecz
   Data ogłoszenia: 2009-04-08 / Termin składania ofert: 2009-04-30
 Biecz: Odbódowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2009-04-01 / Termin składania ofert: 2009-04-22
 Biecz: Przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną w Racławicach
   Data ogłoszenia: 2009-03-05 / Termin składania ofert: 2009-03-27
 Biecz:Wykonnie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminych
   Data ogłoszenia: 2009-02-25 / Termin składania ofert: 2009-03-19
 Biecz: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2009-01-29 / Termin składania ofert: 2009-02-19
 Biecz: Budowa oświtlenia zewnętrznego dróg powiatowych w miejscowości Gruda Kępska gm. Biecz
   Data ogłoszenia: 2009-01-20 / Termin składania ofert: 2009-02-10
 Biecz: Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Binarowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dobudowa biegu schodowego wraz z dźwgiem platformowym pionowym dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2008-10-23 / Termin składania ofert: 2008-10-31
 Biecz: dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu.
   Data ogłoszenia: 2008-10-17 / Termin składania ofert: 2008-10-27
 Biecz: Udzielenie kredytu złotówkowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 211 501,00 zł
   Data ogłoszenia: 2008-10-01 / Termin składania ofert: 2008-10-09
 Biecz: Wybór banku udzialającego kredytu złotówkowego na pokrycie deficytu w kwocie 2211501,00
   Data ogłoszenia: 2008-09-23 / Termin składania ofert: 2008-10-14
 Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie
   Data ogłoszenia: 2008-09-22 / Termin składania ofert: 2008-10-13
 Dostosowanie Ośrodka Zdrowia W Binarowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
   Data ogłoszenia: 2008-09-11 / Termin składania ofert: 2008-10-02
 Przebudowa dróg gminnych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznych
   Data ogłoszenia: 2008-09-08 / Termin składania ofert: 2008-09-29
 Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2008-08-01 / Termin składania ofert: 2008-08-22
 Odbudowa dróg gminnch uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2008-08-01 / Termin składania ofert: 2008-08-22
 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz zremontem instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkolo-Przedszkolnego w Strzeszynie
   Data ogłoszenia: 2008-07-31 / Termin składania ofert: 2008-08-22
 Biecz:Przebudowa i asfaltowanie nawierzchni dróg gminnych
   Data ogłoszenia: 2008-07-30 / Termin składania ofert: 2008-08-21
 Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2008-06-26 / Termin składania ofert: 2008-07-29
 Przebudowa kotłowni gazowej wraz z robotami ogólnobudowlanymi oraz wewnętrzną instalacją gazową dla kotłowni c.o. i c.c.w. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korczynie.
   Data ogłoszenia: 2008-06-25 / Termin składania ofert: 2008-07-17
 Przebudowa drogi gminnej Binarowa - Szarowicza Pola w km 0+118 do 0+487 (dojazd do szkoły)
   Data ogłoszenia: 2008-06-25 / Termin składania ofert: 2008-07-17
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze gminnej Biecz - Kurpiel - Święcany
   Data ogłoszenia: 2008-06-19 / Termin składania ofert: 2008-06-23
 Zamówienie z wolnej ręki na dostawę śmieciarki dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu.
   Data ogłoszenia: 2008-05-29 / Termin składania ofert: 2008-06-20
 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z remontem instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie
   Data ogłoszenia: 2008-05-16 / Termin składania ofert: 2008-06-09
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminnych
   Data ogłoszenia: 2008-05-15 / Termin składania ofert: 2008-05-20
 Dostawa bramowca dla Zakładu Budżetowego Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu - zamówienie z wolnej ręki
   Data ogłoszenia: 2008-05-14 / Termin składania ofert: 2008-06-05
 Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2008-04-22 / Termin składania ofert: 2008-04-30
 Dostawa śmieciarki i bramowca dla Zakładu Budżetowego Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu.
   Data ogłoszenia: 2008-04-21 / Termin składania ofert: 2008-04-30
 Dostawa piasku, żwiru i kruszywa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2008-04-10 / Termin składania ofert: 2008-05-05
 Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2008-03-31 / Termin składania ofert: 2008-04-22
 Przebudowa budynku szkolnego oraz budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa w Racławicach
   Data ogłoszenia: 2008-03-25 / Termin składania ofert: 2008-04-15
 Przebudowa pomieszczeń przedszkolnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Libuszy
   Data ogłoszenia: 2008-03-18 / Termin składania ofert: 2008-03-27
 Dostawa śmieciarki i bramowca dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2008-03-17 / Termin składania ofert: 2008-04-02
 Wykonanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla odcinków sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza i Korczyna
   Data ogłoszenia: 2008-02-26 / Termin składania ofert: 2008-03-10
 Wykonanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej dla odcinków sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza i Korczyna
   Data ogłoszenia: 2008-02-20 / Termin składania ofert: 2008-02-29
 Dostawa śmieciarki i bramowca dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, ul. Załawie 5, 38-340 Biecz
   Data ogłoszenia: 2007-11-06 / Termin składania ofert: 2007-11-14
 Dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2007-10-15 / Termin składania ofert: 2007-11-06
 Przebudowa pomieszczeń przedszkolnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Libuszy
   Data ogłoszenia: 2007-09-17 / Termin składania ofert: 2007-10-08
 Przebudowa pomieszczeń przedszkolnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Libuszy
   Data ogłoszenia: 2007-09-17 / Termin składania ofert: 2007-10-08
 Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2007-08-21 / Termin składania ofert: 2007-09-11
 Przebudowa i asfaltowanie dróg gminnych
   Data ogłoszenia: 2007-08-13 / Termin składania ofert: 2007-09-03
 Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2007-08-06 / Termin składania ofert: 2007-08-28
 Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Strzeszynie
   Data ogłoszenia: 2007-07-30 / Termin składania ofert: 2007-08-20
 Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi powiatowej Nr 19119 Biecz - KOrczyna - Libusza
   Data ogłoszenia: 2007-07-23 / Termin składania ofert: 2007-08-14
 Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2007-07-03 / Termin składania ofert: 2007-07-11
 Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 2 540 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji na 2007 r.
   Data ogłoszenia: 2007-06-28 / Termin składania ofert: 2007-07-19
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dróg gminnych
   Data ogłoszenia: 2007-06-18 / Termin składania ofert: 2007-07-20
 Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej
   Data ogłoszenia: 2007-05-31 / Termin składania ofert: 2007-06-11
 Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2007-05-28 / Termin składania ofert: 2007-06-06
 Budowa remizy OSP w Bugaju
   Data ogłoszenia: 2007-05-23 / Termin składania ofert: 2007-06-01
 Budowa sali gimnastycznej w Racławicach
   Data ogłoszenia: 2007-05-15 / Termin składania ofert: 2007-05-23
 Przystosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach do korzystania przez osoby niepełnosprawne
   Data ogłoszenia: 2007-05-10 / Termin składania ofert: 2007-05-30
 Dostawa piasku, żwiru i kruszywa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, ul. Załawie 5, 38-340 Biecz
   Data ogłoszenia: 2007-04-26 / Termin składania ofert: 2007-05-07
 Dostawa piasku, żwiru, i kruszywa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, ul. Załawie 5, 38-340 Biecz
   Data ogłoszenia: 2007-04-13 / Termin składania ofert: 2007-04-23
 Dostawa piasku, żwiru, i kruszywa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, ul. Załawie 5, 38-340 Biecz
   Data ogłoszenia: 2007-03-14 / Termin składania ofert: 2007-03-22
 Dostawa kompletnego, używanego kompaktora do zagęszczania i utwardzania o masie co najmniej 28 ton
   Data ogłoszenia: 2006-10-24 / Termin składania ofert: 2006-11-02
 Dostawa materiałów do kanalizacji sanitarnej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, ul. Załawie 5, 38-340 Biecz.
   Data ogłoszenia: 2006-10-09 / Termin składania ofert: 2006-10-19
 Dostawa oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, ul. Załawie 5, 38-340 Biecz
   Data ogłoszenia: 2006-09-28 / Termin składania ofert: 2006-10-09
 Budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka
   Data ogłoszenia: 2006-09-20 / Termin składania ofert: 2006-09-30
 Dostawa Oleju napędowego i benzyny dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu
   Data ogłoszenia: 2006-09-06 / Termin składania ofert: 2006-09-15
 Budowa sali gimnastycznej w Rożnowicach - kontynuacja
   Data ogłoszenia: 2006-08-09 / Termin składania ofert: 2006-08-18
 Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi
   Data ogłoszenia: 2006-08-08 / Termin składania ofert: 2006-08-17
 Budowa sali gimnastycznej w Rożnowicach - kontynuacja
   Data ogłoszenia: 2006-07-11 / Termin składania ofert: 2006-08-01
 Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 3 584 382 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji na 2006 r.
   Data ogłoszenia: 0000-00-00 / Termin składania ofert: 0000-00-00
 Wykonanie filmu animowanego na potrzeby ekspozycji muzealnej w turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz ?wi?tej sprawiedliwo?ci na karpackich szlakach beskidników Biecz – Bardejów”