Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2009-10-01 / Termin składania ofert: 2009-10-22

   Biecz: Małopolski System Informacji Turystycznej - adaptacja pomieszczeń piwnic ratusza dla punktu informacji turystycznej w Bieczu

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Przedmiar robót branża budowlana
 - Przedmiar robót branża konserwatorska
 - Projekt
 - STW i ORB branża budowlana
 - STW i ORB branża konserwatorska
 - Program Prac Konserwatorskich
 - Wybór najkorzystniejszej oferty