Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2009-08-13 / Termin składania ofert: 2009-10-20

   Biecz: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bieczu

 - Ogłoszenie
 - SIWZ, Załączniki do SIWZ
 - Przedmiary robót
 - Specyfikacja techniczna
 - Projekty
 - Zmiana ogłoszenia z dnia 31-08
 - Zmiana treści SIWZ - I
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - II
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - III
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - IV
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - V
 - Zmiana ogłoszenia z dnia 04-09
 - Zmiana treści SIWZ - II
 - Nowy przedmiar robót
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - VI
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - VII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - VIII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - IX
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - X
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XI
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XIII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XIV
 - Zmiania ogłoszenia z dnia 21-09
 - Zmiana treści SIWZ - III
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XV
 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa po modyfikacji
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XVI
 - Zmiana treści SIWZ - IV
 - Zmiana przedmiaru robót - II
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XVII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XVIII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XIX
 - Zmiania ogłoszenia z dnia 15-10
 - Zmiana treści SIWZ - V
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XX
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XXI
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XXII
 - Zawiadomienie o odrzuceniu ofert