Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2009-04-29 / Termin składania ofert: 2009-05-22

   Biecz: Prace konserwatorskie dotyczące tynków elewacji wraz z detalami architektonicznymi przy budynku Dom z Basztą w m. Biecz

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Przedmiary robót
 - Program prac konserwatorskich
 - Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie SIWZ
 - Specyfikacja techniczna
 - Wybór najkorzystniejszej oferty