Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2008-06-26 / Termin składania ofert: 2008-07-29

   Przebudowa kotłowni gazowej wraz z robotami ogólnobudowlanymi oraz wewnętrzną instalacją gazową dla kotłowni c.o. i c.c.w. w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korczynie.

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Projekt budowlany kotłowni gazowej
 - Projekt budowlany instalacji gazowej
 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
 - Wyjaśnienie treści SIWZ 1
 - Wyjaśnienie treści SIWZ 2
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty