Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2008-03-31 / Termin składania ofert: 2008-04-22

   Przebudowa budynku szkolnego oraz budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa w Racławicach

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 - Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót
 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy
 - Załącznik nr 6 - Przedmiary robót
 - Załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty