Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2007-08-06 / Termin składania ofert: 2007-08-28

   Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Strzeszynie

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik Nr 1
 - Załącznik Nr 2
 - Załącznik Nr 3
 - Załącznik Nr 4
 - Załącznik Nr 5
 - Przedmiary
 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 - Projekt budowlany technologii kotłowni
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty