Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2020-12-21 / Termin składania ofert: 2021-01-18

   Dostawa i montaz wyposazenia Zespolu Szklono Przedszkolnego w Roznowicach- Meble w ramach projektu pn.: „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz dostosowaniem do wymogów wynikajacych z reformy edukacji”

 - Ogloszenie o zamowieniu
 - SIWZ
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ
 - Nowy zmieniony zalacznik nr 1
 - Nowy zmieniony zalacznik nr 2
 - szkic mebli
 - Zmiana tresci SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybór oferty