Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2020-12-09 / Termin składania ofert: 2020-12-18

   ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych dla potrzeb Urz?du Miejskiego w Bieczu oraz Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Biecz w 2021 roku.

 - Zaproszenie
 - zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - zalacznik nr 3
 - Wyjasnienie tresci zaproszenia
 - Wybór oferty