Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2020-09-22 / Termin składania ofert: 2020-10-15

   Budowa oswietlenia przy trasie rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w m. Libusza (gm. Biecz) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 - Ogloszenie o zamowieniu
 - SIWZ
 - zalacznik nr 1
 - zalacznik nr 2
 - zalacznik nr 3
 - zalacznik nr 4
 - zalacznik nr 5
 - zalacznik nr 6
 - zalacznik nr 7
 - zalacznik nr 8
 - zalacznik nr 9
 - Informacja o zmianie SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.10.2020
 - Załącznik do wyjaśnienia SIWZ z dnia 06.10.2020
 - Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 06.10.2020
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.10.2020
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybór oferty