Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2020-09-11 / Termin składania ofert: 2020-09-30

   Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2020 r.

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - zalacznik nr 1
 - zalacznik nr 2
 - zalacznik nr 3
 - zalacznik nr 4
 - zalacznik nr 5
 - zalacznik nr 6
 - zalacznik nr 7
 - zalacznik nr 8
 - zalacznik nr 9
 - zalacznik nr 10
 - Informacja o zmianie SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Informacja o zmianie SIWZ II
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia II
 - Zmiana tresci SIWZ - III
 - zmian zalacznik nr 4
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia III
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybór oferty