Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2007-07-03 / Termin składania ofert: 2007-07-11

   Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 2 540 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji na 2007 r.

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Modyfikacja SIWZ
 - Załącznik Nr 1
 - Załącznik Nr 2
 - Kalkulacja - sposób obliczenia kosztów udzielonego kredytu
 - Dokumenty budżetowe stanowiące załącznik do SIWZ
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty