Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2019-07-04 / Termin składania ofert: 2019-07-12

   Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Remont drogi gminnej ”Granice od Swiecan” nr 270013K w m. Binarowa w km 0+700 – 1+150

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 1a
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Otwarcie ofert
 - Wybor oferty