Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2019-04-26 / Termin składania ofert: 2019-05-06

   Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa cz??ci parteru wraz z rozbudow? o 3 sale dydaktyczne z sanitariatami i zagospodarowaniem trenu istniej?cego budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w L

 - Ogloszenie
 - SIWZ
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik 1a
 - Zalacznik 2
 - Zalacznik 3
 - Zalacznik 4
 - Zalacznik 5
 - Zalacznik nr 6
 - Otwarcie ofert
 - Wybor oferty