Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2018-08-30 / Termin składania ofert: 2018-11-05

   Sfinansowanie zobowi?za? Gminy Biecz poprzez sp?at? i przej?cie d?ugu do kwoty 15 327 000,00 z? (art. 518 § 1 pkt 3 lub art. 506 § 1 Kodeksu cywilnego)

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Wyjasnienie tresci SIWZ
 - Zmieniony za??cznik nr 1 do SIWZ
 - Zmieniony zal?cznik nr 5 do SIWZ
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ z dnia 18.10.2018 r.
 - zmieniony zalacznik nr 1 do SIWZ
 - Zalacznik nr 7
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 18.10.2018 r.
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Uniewa?nienie post?powania