Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2018-03-23 / Termin składania ofert: 2018-04-09

   Przebudowa drog gminnych nr 271101K w km 1+539-2+202, nr 271128K w km 0+000-0+165, nr 271123K w km 0+000-0+536 oraz budowa oswietlenia ulicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy drogach gminnych nr 271101K, 271128K, 271123K w m. Biecz

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Zalacznik nr 6a
 - Zalacznik nr 7
 - Zalacznik nr 8
 - Zalacznik nr 9
 - Zalacznik nr 10
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybor najkorzystniejszej oferty