Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2015-04-17 / Termin składania ofert: 2015-04-23

   Pelnienie obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Wykonanie wlasciwych prac w ramach zadania pn. : „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr K270000 Biecz- Belna Dolna w km 0+480-0+610”

 - Zaproszenie do zlozenia oferty
 - Zalacznik nr 1- opis przed. zam.
 - Zalacznik nr 2 - propozycja cenowa oferta
 - Zalacznik nr 3 -wykaz osób
 - Zalacznik nr 4 -wzor umowy