Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2015-04-17 / Termin składania ofert: 2015-04-23

   Pelnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej Droga przez Las - km 0+280 - 0+310 na dzialkach nr ewid. 620/2 i 551/2 w Grudnej Kepskiej”.

 - Zaproszenie do zlozenia oferty
 - Zalacznik nr 1-opis przedmiotu
 - Zalacznik nr 2 - propozycja cenowa oferta
 - Zalacznik nr 3 -wykaz osób
 - Zalacznik nr 4 -wzor umowy