Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2015-01-21 / Termin składania ofert: 2015-02-16

   ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W BIECZU W CELU DOSTOSOWANIA JEJ DO DYREKTYWY SCIEKOWEJ

 - Ogloszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Zalacznik nr 7
 - Zalacznik nr 8
 - Zalacznik nr 9
 - Zalacznik nr 10
 - Zalacznik nr 11
 - Zalacznik nr 12
 - Zalacznik nr 13
 - Wyjasnienie tresci SIWZ
 - Zmiana tresci SIWZ
 - Nowy zalacznik nr 5 do SIWZ
 - Nowy zalacznik nr 12 do SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie tresci SIWZ II
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ II
 - Nowy zmieniony za??cznik nr 12 do SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia II
 - Wyjasnienie tresci SIWZ III
 - zalacznik nr 1 do wyjasnien
 - Zmiana tresci SIWZ III
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia III
 - Wybor oferty