Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja I
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja II
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja III
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja IV
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja V
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VI
Plan zamówień publicznych 2023 - aktualizacja VII
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2014-08-18 / Termin składania ofert: 2014-09-09

   Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 62 miesiecy fabrycznie nowego systemu (sprzetu) kina cyfrowego z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego

 - Ogloszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ
 - Informacja o zmianie tre?ci SIWZ
 - Nowy, zmieniony za??cznik nr 1 do SIWZ
 - Nowy, zmieniony za??cznik nr 6 do SIWZ
 - Zmiana ogloszenia
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - nowy zalacznik nr 1 do siwz
 - nowy zalacznik nr 2 do siwz
 - nowy zal nr 6 do siwz
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie tresci SIWZ
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Nowy zalacznik nr 1.
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Uniewa?nienia post?powania