Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2014-07-18 / Termin składania ofert: 2014-09-01

   Biecz: Sfinansowanie zobowi?za? Gminy poprzez przej?cie d?ugu w kwocie 16.727.000,00 z?otych (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego)

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik 1
 - Załącznik 2
 - Załącznik 3
 - Załącznik 4
 - Załącznik 5
 - Załącznik 6
 - Załacznik 7
 - Załącznik 8
 - Dodatkowa informacja
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ
 - zalaczniki do wyjasnienia tresci SIWZ
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ
 - zalaczniki do SIWZ w formie edytowalnej
 - Wybor oferty