Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2014-05-03 / Termin składania ofert: 2014-06-13

   Biecz: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 16.727.000,00 złotych (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego)

 - Ogłoszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Załączniki do wyjaśnienia treści SIWZ
 - Wyjaśnienia treści SIWZ
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Informacja o zmianie treści SIWZ
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Informacja o zmianie treści SIWZ
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Unieważnienie przetargu