Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2013-04-12 / Termin składania ofert: 2013-05-06

   Biecz:REALIZACJA W RAMACH PODZIAŁU ŚRODKÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, DOFINANSOWANEGO W 2013 ROKU ZADANIA PN.: STABILIZACJA OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DZ. 217/1, BIECZ UL. GRUNWALDZKA KM 2+370 – 2+400

 - Ogłoszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Załącznik nr 11
 - Załącznik nr 12
 - Załącznik nr 13
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Dokumentacja Geologiczno Inżynierska
 - Zmiana treści SIWZ I
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ II
 - Wybór najkorzystniejszej oferty