Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2006-07-11 / Termin składania ofert: 2006-08-01

   Wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 3 584 382 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji na 2006 r.

 - Ogłoszenie
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 - Załącznik nr 1 do SIWZ
 - Załącznik nr 2 do SIWZ
 - Rb-N
 - Rb-NDS
 - Rb-Z
 - Opinia o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Biecz na 2006 rok
 - Opinia o mozliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Biecz
 - Uchwała Budżetowa Gminy Biecz na 2006 rok Nr XXVI/252/2005
 - Uchwała Nr XXVII/259/2006
 - Uchwała Nr XXIX/374/2006
 - Uchwała Nr XXIX/375/2006
 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
 - Odpowiedź na zapytanie wykonawców
 - Załączniki
 - Zawiadomienie o wyborze oferty