Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-08-25 / Termin składania ofert: 2010-09-14

   Biecz: Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I, etap 2 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Załącznik nr 11
 - Załącznik nr 12
 - Załącznik nr 13
 - Załącznik nr 14
 - Załącznik nr 15
 - Załącznik nr 16
 - Załącznik nr 17
 - Załącznik nr 18
 - Załącznik nr 19
 - Załącznik nr 20
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - I
 - Zmiana treści SIWZ - I
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Załącznik 13 poprawiony
 - Zmiana treści SIWZ - II
 - Wyjaśnienie treści SIWZ II
 - Wybór najkorzystniejszej oferty