Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-04-16 / Termin składania ofert: 2010-05-18

   Biecz: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Libusza i Korczyna gm. Biecz

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Program funkcjonalno-użytkowy
 - Projekt budowlany przedmiar robót
 - Formularze cenowe mapy etapów
 - Wyjaśnienie trści SIWZ I
 - Ogłoszenie o zmiamnie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ II
 - Wyjaśnienie treści SIWZ III
 - Wybór najkorzystniejszej oferty