Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-03-29 / Termin składania ofert: 2010-04-23

   Wykonanie robót budowlanych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Binarowej wraz z salą gimnastyczną

 - Ogłoszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1 - Projekt
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 4 - zestawienie wartości oferty
 - Załącznik nr 5 - formularz oferty
 - Załącznik nr 6 - oświadczenie
 - Załącznik nr 7 - oświadczenie
 - Załącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót
 - Załącznik nr 9 - wykaz osób
 - Załącznik nr 10 - wzór umowy
 - Informacja do projektów
 - Zmiana treści SIWZ - I
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienei treści SIWZ - I
 - SIWZ-II
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II
 - Przedmiar wykonania drogi
 - Specyfikacja techniczna
 - Projekt drogi
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - III
 - SIWZ - III
 - Wybór najkorzystniejszej oferty