Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-03-22 / Termin składania ofert: 2010-04-06

   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży

 - Ogloszenie o zamowieniu
 - SIWZ
 - Przedmiar robót
 - Specyfikacja tachniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 - Formularzoferty
 - Oswiadczenie
 - Oświadczenie art 24
 - Wykaz zrealizowanych zamowien
 - Wzor_umowy
 - Wykaz osób
 - Projekty
 - Wybór najkorzystniejszej oferty