Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2024-05-15 / Termin składania ofert: 2024-06-03
 Renowacja i odtworzenie północnego odcinka murów obronnych z drewnianą galerią i odbudową przypór odcinka zachodniego ? etap I
   Data ogłoszenia: 2024-05-10 / Termin składania ofert: 2024-05-20
 Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Binarowa
   Data ogłoszenia: 2024-05-09 / Termin składania ofert: 2024-05-24
 Przebudowa i rozbudowa istniejącego żłobka w Bieczu w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w systemie zaprojektuj ? wybuduj.