Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2009-08-13 / Termin składania ofert: 2009-10-20

   Biecz: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bieczu

 - Ogłoszenie
 - SIWZ, Załączniki do SIWZ
 - Przedmiary robót
 - Specyfikacja techniczna
 - Projekty
 - Zmiana ogłoszenia z dnia 31-08
 - Zmiana treści SIWZ - I
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - I
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - II
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - III
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - IV
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - V
 - Zmiana ogłoszenia z dnia 04-09
 - Zmiana treści SIWZ - II
 - Nowy przedmiar robót
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - VI
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - VII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - VIII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - IX
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - X
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XI
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XIII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XIV
 - Zmiania ogłoszenia z dnia 21-09
 - Zmiana treści SIWZ - III
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XV
 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa po modyfikacji
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XVI
 - Zmiana treści SIWZ - IV
 - Zmiana przedmiaru robót - II
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XVII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XVIII
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XIX
 - Zmiania ogłoszenia z dnia 15-10
 - Zmiana treści SIWZ - V
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XX
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XXI
 - Wyjaśnienie treści SIWZ - XXII
 - Zawiadomienie o odrzuceniu ofert