Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych VI - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych VII - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych VIII - 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych IX - 2021
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2021-10-01 / Termin składania ofert: 2021-10-08

   Zapytanie ofertowe: Wykonanie filmu animowanego na potrzeby ekspozycji muzealnej w turmie ratusza w Bieczu realizowanej w ramach projektu pn. ”Mistrz ?wi?tej sprawiedliwo?ci na karpackich szlakach beskidników Biecz – Bardejów”

 - Zaproszenie
 - specyfikacja
 - scenariusz
 - Istotne postanowienia umowy
 - propozycja cenowa
 - Odpowied? na pytanie
 - Zestawienie ofert
 - Wybór oferty