Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2020-09-11 / Termin składania ofert: 2020-09-30

   Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2020 r.

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - zalacznik nr 1
 - zalacznik nr 2
 - zalacznik nr 3
 - zalacznik nr 4
 - zalacznik nr 5
 - zalacznik nr 6
 - zalacznik nr 7
 - zalacznik nr 8
 - zalacznik nr 9
 - zalacznik nr 10
 - Informacja o zmianie SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Informacja o zmianie SIWZ II
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia II
 - Zmiana tresci SIWZ - III
 - zmian zalacznik nr 4
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia III
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybór oferty