Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2019-08-28 / Termin składania ofert: 2019-09-06

   Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposazenia Szkoly Podstawowej w Raclawicach.

 - Zaproszenie do zlozenia oferty
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Wyja?nienie tre?ci zaproszenia
 - opis. cz. 1
 - opis. cz. 2
 - kalkulacja.cz.1
 - kalkulacja.cz.2
 - Zestawienie ofert
 - Wybor oferty