Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2019-03-26 / Termin składania ofert: 2019-04-17

   Kompleksowy rozwoj placowek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogow wynikajacych z reformy edukacji – w miejscowosciach Raclawice i Roznowice

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Zalacznik nr 7
 - Zalacznik nr 8
 - Zalacznik nr 9
 - Zalacznik nr 10a, 10b
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie SIWZ
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ II
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ II
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia II
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ III
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybor oferty