Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2019-03-26 / Termin składania ofert: 2019-04-17

   Kompleksowy rozwoj placowek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogow wynikajacych z reformy edukacji – w miejscowosciach Raclawice i Roznowice

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Zalacznik nr 7
 - Zalacznik nr 8
 - Zalacznik nr 9
 - Zalacznik nr 10a, 10b
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie SIWZ
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ II
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ II
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia II
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ III
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybor oferty