Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz postępowania, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej kwoty 130 000 złotych netto, prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Bieczu.
Plan zamówień publicznych 2022
Plan zamówień publicznych 2023
Plan zamówień publicznych 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych I - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych II - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych III - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych IV - 2024
Aktualizacja planu zamówień publicznych V - 2024
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2017-08-21 / Termin składania ofert: 2017-09-12

   Gmina Biecz Wykonanie robót budowlanych dla zada?

 - Og?oszernie
 - SIWZ
 - Za?acznik nr 1
 - Za?acznik nr 2
 - Za?acznik nr 3
 - Za?acznik nr 4
 - Za?acznik nr 5
 - Za?acznik nr 6
 - Za?acznik nr 7
 - Za?acznik nr 8
 - Za?acznik nr 9
 - Za?acznik nr 10
 - Za?acznik nr 11
 - Za?acznik nr 12
 - Za?acznik nr 13
 - Za?acznik nr 14
 - Zalacznik nr 15
 - Zalacznik nr 16
 - Zalacznik nr 16a
 - Zalacznik nr 17
 - Zalacznik nr 18
 - Zalacznik nr 19
 - Zalacznik nr 20
 - Zalacznik nr 21
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Informacja o zmianie SIWZ
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybor oferty