Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2017-08-21 / Termin składania ofert: 2017-09-12

   Gmina Biecz Wykonanie robót budowlanych dla zada?

 - Og?oszernie
 - SIWZ
 - Za?acznik nr 1
 - Za?acznik nr 2
 - Za?acznik nr 3
 - Za?acznik nr 4
 - Za?acznik nr 5
 - Za?acznik nr 6
 - Za?acznik nr 7
 - Za?acznik nr 8
 - Za?acznik nr 9
 - Za?acznik nr 10
 - Za?acznik nr 11
 - Za?acznik nr 12
 - Za?acznik nr 13
 - Za?acznik nr 14
 - Zalacznik nr 15
 - Zalacznik nr 16
 - Zalacznik nr 16a
 - Zalacznik nr 17
 - Zalacznik nr 18
 - Zalacznik nr 19
 - Zalacznik nr 20
 - Zalacznik nr 21
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Informacja o zmianie SIWZ
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybor oferty