Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2017-03-14 / Termin składania ofert: 2017-03-29

   Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Biecz.

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Załacznik nr1
 - Załacznik nr2
 - Zalacznik nr 3
 - Załacznik nr4
 - Załacznik nr5
 - Zalacznik nr 6
 - Załacznik nr7
 - Załacznik nr8
 - Zalacznik nr 9
 - Załacznik nr10
 - Załacznik nr11
 - Zalacznik nr 12
 - Załacznik nr13
 - Załacznik nr14
 - Zalacznik nr 15
 - Załacznik nr16
 - Zalacznik nr 17
 - Zalacznik nr 18
 - Zalacznik nr 19
 - Zalacznik nr 19a
 - Zalacznik nr 20
 - Zalacznik nr 21
 - Zalacznik nr 22
 - Zalacznik nr 23
 - Załacznik nr24
 - Wyjasnienie tresci siwz
 - Informacja z otwarcia ofert
 - Wybor oferty