Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2016-05-20 / Termin składania ofert: 2016-06-10

   Biecz: Rozbudowa istniejacego przedszkola w Bieczu o czesc zlobkowa z dwoma oddzialami i niezbednym zapleczem oraz calorocznym krytym placem zabaw - bawialnia w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi do 3 lat, ETAP 1

 - SIWZ
 - Ogloszenie o zamowieniu
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Zalacznik nr 7
 - Zalacznik nr 8
 - Zalacznik nr 9
 - Zalacznik nr 10
 - Zalacznik nr 11
 - Zalacznik nr 12
 - Zalacznik nr 13
 - Zalacznik nr 14
 - Zalacznik nr 15
 - Zalacznik nr 16
 - Zalacznik nr 17
 - Zalacznik nr 18
 - Wyjasnienie tresci siwz
 - Informacja o zmianie tresci siwz
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie tresci SIWZ
 - Zmiana tresci SIWZ
 - Zalacznik 10A do SIWZ
 - Zalacznik 10B do SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wybor oferty