Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2016-03-23 / Termin składania ofert: 2016-04-12

   Biecz: Rozbudowa istniej?cego przedszkola w Bieczu o cz??? ??obkow? z dwoma oddzia?ami i niezb?dnym zapleczem oraz ca?orocznym krytym placem zabaw - bawialni? w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie?mi do 3 lat

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik 1
 - Załącznik 2
 - Załącznik 3
 - Zalacznik 4
 - Załącznik 5
 - Załącznik 6
 - Załącznik 7
 - Załącznik 8
 - Załącznik 9
 - Załącznik 10
 - Załącznik 11
 - Załącznik 12
 - Załącznik 13
 - Załącznik 14
 - Załącznik 15
 - Załącznik 16
 - Załącznik 17
 - Załącznik 18
 - Zalacznik 19
 - Zmiana tresci SIWZ
 - zmieniony zal. nr 1 do SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie tresci siwz
 - zal. nr 1 do wyjasnienia tresci siwz
 - zal. nr 2 do wyjasnienia tresci siwz
 - zal. nr 3 do wyjasnienia tresci siwz
 - zal. nr 4 do wyjasnienia tresci siwz
 - zal. nr 5 do wyjasnienia tresci siwz
 - zal. nr 6 do wyjasnienia tresci siwz
 - Informacja o zmianie tresci siwz
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie tresci siwz z 7.04.2016
 - zal. nr 1 do wyjasnienia tresci siwz
 - Zmiana tresci SIWZ z 7.04.2016
 - Zalacznik nr 11g do zmiany tresci siwz
 - Zalacznik nr 11h do zmiany tresci siwz
 - Zalacznik nr 11i do zmiany tresci siwz
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia z 7.04.2016
 - Wyjasnienie tresci siwz z 08.04.2016 r.
 - Uniewa?nienie postepowania