Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2014-08-18 / Termin składania ofert: 2014-09-09

   Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 62 miesiecy fabrycznie nowego systemu (sprzetu) kina cyfrowego z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu operacyjnego

 - Ogloszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Zalacznik nr 1
 - Zalacznik nr 2
 - Zalacznik nr 3
 - Zalacznik nr 4
 - Zalacznik nr 5
 - Zalacznik nr 6
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ
 - Informacja o zmianie tre?ci SIWZ
 - Nowy, zmieniony za??cznik nr 1 do SIWZ
 - Nowy, zmieniony za??cznik nr 6 do SIWZ
 - Zmiana ogloszenia
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - nowy zalacznik nr 1 do siwz
 - nowy zalacznik nr 2 do siwz
 - nowy zal nr 6 do siwz
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyjasnienie tresci SIWZ
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Nowy zalacznik nr 1.
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Uniewa?nienia post?powania