Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2014-07-18 / Termin składania ofert: 2014-09-01

   Biecz: Sfinansowanie zobowi?za? Gminy poprzez przej?cie d?ugu w kwocie 16.727.000,00 z?otych (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego)

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik 1
 - Załącznik 2
 - Załącznik 3
 - Załącznik 4
 - Załącznik 5
 - Załącznik 6
 - Załacznik 7
 - Załącznik 8
 - Dodatkowa informacja
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ
 - zalaczniki do wyjasnienia tresci SIWZ
 - Informacja o zmianie tresci SIWZ
 - Ogloszenie o zmianie ogloszenia
 - Wyja?nienie tre?ci SIWZ
 - zalaczniki do SIWZ w formie edytowalnej
 - Wybor oferty