Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2013-04-12 / Termin składania ofert: 2013-05-06

   Biecz:REALIZACJA W RAMACH PODZIAŁU ŚRODKÓW NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, DOFINANSOWANEGO W 2013 ROKU ZADANIA PN.: STABILIZACJA OSUWISKA I ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DZ. 217/1, BIECZ UL. GRUNWALDZKA KM 2+370 – 2+400

 - Ogłoszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Załącznik nr 11
 - Załącznik nr 12
 - Załącznik nr 13
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Dokumentacja Geologiczno Inżynierska
 - Zmiana treści SIWZ I
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ II
 - Wybór najkorzystniejszej oferty