Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2011-07-13 / Termin składania ofert: 2011-08-02

   Biecz: REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – CZĘŚĆ I, ETAP 3 W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013

 - Ogłoszenie o zamówieniu
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Załącznik nr 11
 - Załącznik nr 12
 - Załącznik nr 13
 - Załącznik nr 14
 - Załącznik nr 15
 - Załącznik nr 16
 - Załącznik nr 17
 - Załącznik nr 18
 - Załącznik nr 19
 - Załącznik nr 20
 - Załącznik nr 21
 - Załącznik nr 22
 - Załącznik nr 23
 - Załącznik nr 24
 - Wyjaśnienie treści SIWZ
 - Zmiana treści SIWZ
 - Załącznik nr 25
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 - Wyjaśnienie treści SIWZ II
 - Zmiana treści SIWZ II
 - Załącznik nr 26
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 - Wybór najkorzystniejszej oferty