Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2020
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone

   Data ogłoszenia: 2010-07-30 / Termin składania ofert: 2010-08-16

   Biecz zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy OSP w Bieczu - wykonanie instalacji c. o., przebudowa instalacji gazowej

 - Ogłoszenie
 - SIWZ
 - Załącznik nr 1
 - Specyfikacja techniczna
 - Przedmiar
 - Załączniknr2
 - Załączniknr3
 - Załączniknr6
 - Załączniknr7
 - Załączniknr8
 - Załączniknr9
 - Załączniknr10
 - Załączniknr11