Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2017
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2017-06-13 / Termin składania ofert: 2017-07-24
  Udzielenie Gminie Biecz dlugoterminowego kredytu w wysokosci 7 192 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2017 oraz na splate wczesniej zaciagnietych pozyczek i kredytów
   Data ogłoszenia: 2017-06-09 / Termin składania ofert: 2017-06-27
 Organizacja festiwalu muzyki dawnej „KROMER FESTIVAL” na terenie miasta Biecza wraz z promocj? gminy Biecz