Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2017
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2017-10-13 / Termin składania ofert: 2017-10-30
 Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w 2017 r. w ramach ?rodków z Funduszu So?eckiego
   Data ogłoszenia: 2017-10-12 / Termin składania ofert: 2017-10-27
 Przebudowa DW 980 odc. 140 polegajaca na budowie chodnika, sciezki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedmiescie Dolne w Bieczu – etap I